SILESIAE DUCATUS Accurata et vera delineatio,…

SILESIAE DUCATUS Accurata et vera delineatio, VIRIS MAGNIFICIS AC GENEROSIS, D.Valentino a Stosel in Seppa Kawer. D.Sigismondo a Loiss, in Simpsen Dammer. D. Casparia Stossch. Patruelibus in Gross et KleinIschirna. D.Davidi Gotfr. A Stossch. D. Gotfrid ab Haugwitz. In Brodelwitz, Ziebendorf Equitibus Patronis Dicat Dedicatqz Ionas. Scultetus. Sprotta. Siliesius.

SILESIAE DUCATUS  Accurata et vera delineatio, VIRIS MAGNIFICIS AC GENEROSIS, D.Valentino a Stosel in Seppa Kawer.  D.Sigismondo a Loiss, in Simpsen Dammer.  D. Casparia Stossch.  Patruelibus in Gross  et KleinIschirna.   D.Davidi Gotfr. A Stossch.  D. Gotfrid ab Haugwitz. In Brodelwitz, Ziebendorf  Equitibus Patronis  Dicat Dedicatqz  Ionas. Scultetus. Sprotta. Siliesius.
Amsterdam 1640-1645

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Scultetus (Sprota) Jonasz (1603-1664)

00083-04922-b 00083-04922-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia

Miedzioryt, kolorowany, mapa przeglądowa.

Hendrik Hondius, Joannes Janssonius. Atlas Novus sive Theatrum Orbis Terrarum… In tres tomos distinctus (wersja angielska). Amstelodami 1640-1645 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy Jonasza Scultetusa zamieszczana w atlasach H. Hondiusza. Pierwsze wydanie opisanej mapy śląskiego kartografa ukazało się w 1627 roku. Scultetus wykonał 6 map Śląska powtarzanych i przerabianych przez wielu kartografów europejskich. Herb Śląska na złotym tle. Legenda: „Notularum explicato: Urbes, Pagi, Arces, Monasteria, Montes notabiles„. Oznaczone w treści strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE w treści: „AMSTELODAMI  Sumptibus Henrici Hondii„. Na odwrocie tekst: „The description of the Dutchie  OF  SILESIA.„, Na NE wytłoczony numer strony: „193„, pod tekstem: „4.Q„, na NW tekst: „The description of the Dutchie of Silesiae.„, Pod tekstem ornamentacja, ołówkiem ręcznie na SE: „Scultetus Hondius

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  5-st sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, księstwa, 3st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  tylko na E i W opisane między ramkami, co 20°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie, co 2′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 387×493, p: 391×497, a: 477×575

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00083-04922