SILESIA DVCATVS A Martino Helwigio Nissense…

SILESIA DVCATVS A Martino Helwigio Nissense descriptus

SILESIA  DVCATVS  A Martino Helwigio Nissense  descriptus
Amsterdam 1646

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Helwig (Helweg, Helwigio) Martin (1516-1574)

00004-03397-a (Kopiowanie) 00004-03397-b

Skala 1:955000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Joannis Janssonii Novus atlas sive, Theatrum orbis Terrarum… in 4 tomis distinctus. Amstelodami 1646 apud Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy wykonanej przez M. Helwiga w 1561 roku, zamieszczona w Theatrum orbis Terrarum… J. Janssoniusa. Na NE herb Śląska zwieńczony hełmem z 10 proporcami. Legenda: „Notat: Oppida, Monasteria, Arces, Pagos. „, Opisane strony świata: Oriens, Occidens. Na odwrocie tekst łaciński: „SIESIAE  DESCRIPTIO.„, pod tekstem: „GERMANIA AAA„, ołówkiem: „Kupiono w Cho… 19. II 1949 za 300f 300-

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st. sygnatura

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, góry, państwa, księstwa 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na, W co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej na E i na, W co 2′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 380×495, p: 385×501, a: 497×561

Kolekcja:  Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu

Nr katalogu CRP: 00004-03397