Serenissimo, Celsissimo ac Invictissimo Principi, FREDERICO…

Serenissimo, Celsissimo ac Invictissimo Principi, FREDERICO GUILIELMO, D.G.Marchioni Branderburgico, S.R.I.Electori et Archicamerario, etc. Pomeraniæ Ultori, Victori, Duci ac Reduci, Hanc POMERANIÆ DUCATUS Tabulam, D.D.D Nicolaus Visscher.

Serenissimo, Celsissimo ac Invictissimo  Principi,  FREDERICO GUILIELMO,  D.G.Marchioni Branderburgico,  S.R.I.Electori et Archicamerario, etc.  Pomeraniæ Ultori, Victori, Duci ac Reduci,  Hanc  POMERANIÆ  DUCATUS  Tabulam,   D.D.D Nicolaus Visscher.
Amsterdam (1670)

Boeck Kaert
Visscher Nicolai I (Nicolas, Piscator) (1618-1679)

00484-11817-a (Kopiowanie) 00484-11817-b

Skala 1:700000; podziałki liniowe: „Milliaria Germanica Communia.„, „Gemeene Duytsche Mylen Van 15 in een Gradedt.„, „Milliaria Gallica Quorum 20 Uni Gradui respondent.”, „France Mylen oste Uuren gaens

Miedzioryt kolorowany,  mapa ogólnogeograficzna

N. Visscheri Germania Inferior sive XVII Provinciarum… Kaert Boeck van de XVII Nederlandische Provincen (t’Amsterdam) [1670] ex off. Nicolai Visscher.

Na Bałtyku pod kartuszem tytułowym róża wiatrów. Na NE legenda: „Sic Notantur”, „Urbes„, „Urbes cum Arcibus Ducatibus„, „Pagi„. Na odwrocie ołówkiem na SE: „N. Vischer  Pomerania„.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa. kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 463×564, p: 470×575, a: 530×619

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00484-11817