POMERANIÆ DVCATVS TABVLA.

POMERANIÆ DVCATVS TABVLA.

POMERANIÆ  DVCATVS  TABVLA.
Strassburg 1674

(Merian Matthäus (1593-1650))
Paulli [Paullus] Simon (1603-1680)
Ziler [Ziller, Zillerum] Martin [Martini, Martinum] (1589-1661)

00464-36959-b 00464-36959-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały , mapa ogólnogeograficzna.

Itinerarium Germaniae. Das ist Reisbuch durch Hoch- und Nieder- Teutschland… durch Martinum Zillerum. Vol. I-II. Strassburg 1674 S. Paulli.

Szczegółowa mapa Pomorza Zachodniego pochodzi z Itinerarium M. Zillera. Itineraria powstawały w XV i XVI wieku w Niemczech na skutek rosnącego zapotrzebowania na mapy Europy środkowej. Były to w zasadzie opisy miejscowości i krain geograficznych, zawierające również mapy. Itineraria były między innymi wykorzystywane jako materiały informacyjne do opracowywania map Europy środkowej do Geografii C. Ptolemeusza. Na SW ozdobna winieta z herbami 9 pomorskich prowincji. Morze Bałtyckie pokryte siatką kątową związaną dwiema różami wiatrów, na NE wizerunki dwóch  żaglowców.  Opisane  strony  świata:   Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na SE pod ramką ołówkiem: „STETTIN” . NA odwrocie NA ne ołówKIEM: „Pomerania  7,00„, na SE: „Cheverius?„, „66”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła

Format:  r: 288×379, p: 272×383, a: 323×399

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00464-36959