209. ROYAUME DE POLOGNE, ¦ ET…

209. ROYAUME DE POLOGNE, ¦ ET DUCHE DE LITHUANIAE. ¦ Par .BONNE, In-génieur-Hydrographe ¦ de la Marine.

209.	ROYAUME DE POLOGNE, ¦ ET DUCHE DE LITHUANIAE. ¦ Par .BONNE, In-génieur-Hydrographe ¦ de la Marine.
Paryż 1787

André Galle (1761–1844)
Bonne Rigobert (1729-1794)
Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)

00213-11326-a

Skala 1:6000000; podziałki liniowe: „Wersts de Russie, de 104 du Degré„, „Milles Géographiques, de 60 au Degré„, „Lieues communes de France, de 25 au Deg.„, „Lieues Marines et lieues de Pologne, de 20 au D.„, „Milles d’Allemagne, de 15 au Degré„, „Lieues communes de Hongrie, de 12 au Dé.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas portatif pour servir à l’intelligence des auteurs classiques. Par Grenet -, Rigobert Bonne.; Atlas Encyclopediae…

Rigobert Bonne (6 października 1727 – 2 września 1794) był francuskim kartografem, powszechnie uważanym za jednego z najważniejszych kartografów końca XVIII wieku. W 1773 r. Bonne zastąpił Jacquesa Nicolasa Bellina jako Królewski Kartograf we Francji na stanowisku Hydrografa w Depôt de la Marine. Pracując w swoim oficjalnym charakterze, Bonne opracował jedne z najbardziej szczegółowych i dokładnych map tego okresu. Praca Bonne stanowi ważny krok w ewolucji ideologii kartograficznej od prac dekoracyjnych XVII i początku XVIII wieku w kierunku bardziej szczegółowej i praktycznej estetyki. Jeśli chodzi o renderowanie map terenu, mapy Bonne wykazują wiele podobieństw stylistycznych do map jego poprzednika, Bellina. Jednak mapy Bonne generalnie porzucają takie powszechne elementy dekoracyjne z XVIII wieku, takie jak ręczne barwienie, wyszukane ozdobne kartusze i róże kompasu. Chociaż praca Bonne koncentruje się głównie na regionach przybrzeżnych, jest wysoko ceniona ze względu na szczegóły, znaczenie historyczne i ogólną estetykę. Na SE poza ramka tekst: „André sculp.„, na NE poza ramka numer strony: „72„, na S poza ramka: „Longitude du Méridien de Paris”, na N poza ramka: „Longitude du Méridien de l’Isle de er.”, ołówkiem: „Pologne”, „20-„. Mapa rytowane przez francuskiego rytownika André na zamowienie Rigoberta Bonne, francuskiego inzyniera-hydrografa, autora między innymi atlasu Atlas Encyclopediae…

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 2-st. sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′.
Ramka: zwykła
Format: r: 233×345, p: 252×362, a: 295×417

Kolekcja: własna MPR

Nr katalogu CRP: 00213-11326

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)