PRUSSIÆ NOVA TABULA

PRUSSIÆ NOVA TABULA

PRUSSIÆ NOVA TABULA
Wolferbyti 1656

Bunonis Conradi (Haeredes) (XVII w.)
Cluverii (Cluverio) Philippi (Philippe) (1580-1623)
Hailler (Hailer) Martinus (Martin) (1640-1678)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00106-04945-b 00106-04945-a

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria, parva, mediocria et megæ(a).

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólna

Philippi Cluverii introductio in universam geographiam tam veterem quamnovam… (Philippus Cluverius)… (Martinus Hailler). (Wolferbyti 1656?) sumptibus Conradi Bunonis

Mapa opracowana przez P. Cluviera i rytowana przez M. Hailera na podstawie materiałów Szymona Starowolskiego, polskiego pisarza historyka i publicysty, sekretarza J. K. Chodkiewicza, brał on udział w bitwie pod Chocimiem. jego, napisany po łacinie, Setnik pisarzów polskich (przeł. na polski w 1970) był pierwszą próbą historii literatury polskiej. Dzieło Polonia 1632 stało się materiałem źródłowym dla wielu kartografów i geografów. Kartusz tytułowy na NW. Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Maridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem: „Clurier/Sz. Starowolski„. Mapa obcięta do formatu ramki, brak śladów płyty.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obraz. nieregularna, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′

Ramka:  zwykła

Format:  r (w): 261×334, brak śladów płyty, a: 267×342

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00106-04945