PRUSSIA ACCURATE DESCRIPTA a Gasparo Henneberg…

PRUSSIA ACCURATE DESCRIPTA a Gasparo Henneberg Erlichensi.

PRUSSIA  ACCURATE DESCRIPTA  a Gasparo Henneberg  Erlichensi.
Amsterdam 1647-1658

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Hamersveldt Everard [Evert] Symosz van (1591-1653)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Salomon Rogeri (Rogiers)

00198-11311-b 00198-11311-a

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria parva, mediocria et magna.”

Miedzioryt kolorowany złota mapa Van Santena, mapa polityczna.

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung… Vol. I-XI. Amstelodami 1647-1657 apud Joannem Janssonium.

Na SW kartusz (przywilej szlachecki): „Nobiliss.o ft tam prosapia  generis quam meritis in  Patriam honoratiß.o viro  D.o Nicolao von Bodeck  Consuli et Primario Judici in cele berrimo totius Maris Baltic i Emporio, Vrbe Gedanensi: artium lite:¦rarumque fautori benevolentiß.o D.D.D.  Joannes Janssonius.” , na S w treści: „Seulpserunt Salomon Rogeri et E.S. Hamers-veldt.„, na N w treści dwie legendy: „Rusnæ fluminis ostiarum nomina„, „Caracterum Hvivs Tabulæ Eplicatio„. Opisane strony świata: Septent., Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie ołówkiem: „AMSTERDAM  J. JANSSONIUS 1647-1657  HENNEBERG CASPER ¦Przeróbka”, „8 Prussia”. Na NE: „23”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. kółkowa 12-sto stopniowa Hydrografia: rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, makroregiony, prowincje osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 377×488, p: 381×494, a: 538×628

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00198-11311