POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA…

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP. LIVUNIAE NOVA DESCRIPTIO, Joanne Portantio auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ZATORIENSIS, DESCRIPTIO Sta. Por. pinxit

POMERANIAE, WANDALICAE REGIONIS, TYP.  LIVUNIAE NOVA  DESCRIPTIO,  Joanne Portantio  auctore  DVCATVS OSWIECZENSIS, ET  ZATORIENSIS, DESCRIPTIO  Sta. Por. pinxit
Antwerpia 1573

Diesth Aegidius Coppenius (Gillis Coppens)
Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Porębski (Poriński) Stanisław (XVI w.)
Portantius (Portant) Joannes (Jean)

00294-11480-b 00294-11480-a

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  podzialka liniowa: „Scala Milliarium German.”

Miedzioryt czarno-biały, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Coppenium Diesth, Antverpiae M.D.LXXIII

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami jest 16 z 17-arkuszowego Additamentum I do drugiego wydania atlasu Orteliusza wydanego przez holenderskiego drukarza C Diesth’a. Wydawał on atlasy Orteliusza w latach 1570-1578. Na SE tekst: „Pomerella vltra citraque Vistulam olim Inferioris Pomeranie  princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianismum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et  Ordo Prussie, partem Marchi::ones occupauerunt  Priuilegio.” Opisana strona świata: SEPTENTRIO. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (kursywa), „POMERANIA” (roman), OSWIECIMENSIS [et] ZATORIENSIS DVCATVS” (kursywa). Na SE numer strony:  „44.A.”, ołówkiem: „Ortelius  1570 Addendium I”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  zwykła; dorysowana po restauracji, brak oryginalnego odcisku.

Format:  r: 160×498, (brak odcisku płyty na S)x503, a: 414×533

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00294-11480