5. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE…

5. POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. Pinxit

5.	POME:¦RANIAE, WANDALI:¦CAE REGIO:¦NIS, TYP. LIVUNI:¦AE NOVA ¦ DESCRIP:¦TIO, ¦ Joanne Portantio ¦ auctore DVCATVS OSWIECZENSIS, ET ¦ ZATORIENSIS, DESCRIPTIO ¦¦ Sta. Por. Pinxit
Antwerpia 1579

Ortelius (Ortel, Ortell, Oertel, Wortels) Abraham (1527-1598)
Plantin (Plantijn, Platevoet) Christopher (Christoffel) (1514-1589)
Porębski (Poriński) Stanisław (1529-1581)
Portantius (Portant) Joannes (Jean) (1511-1596)

00297-11483-a (Kopiowanie) 00297-11483-b

Skala 1:2200000; skala przybliżona,  PODZIAŁKA LINIOWA: „SCALA MiLLIARIUM GERMAN.

Miedzioryt kolorowany, (trzy mapy na jednej płycie), mapy ogólnogeograficzne.

THEATRVM ORBIS TERRARVM. Opus nunc denuò ab ipso auctore recognitum, multisquè locis. [et] quamplurimis nouis tabulis atquè commentaris auctum kolofon: apud Ant. Christophorum Plantinum, Antverpiae M.D.LXXIX

Arkusz z wyżej wymienionymi mapami ukazał się w piątym dodatku – Additamentum II do czwartego wydania atlasu A. Orteliusza wydanym przez Krzysztofa Plantina, drukarza i wydawcę działającego w Lionie, Cean, Paryżu, a od 1749 roku osiadłego w Antwerpii. Jego spadkobiercami byli: zięć F. Raphelengius i J. Moretius. Na SE tekst: „Pomerella vltra citra que Vistulam olim Inferioris Pomeranie ¦ princi pum haereditaria fuit prouinci a, etiam longe post Christianis:¦mum. Post obitum autem eorum principium, partem Poloni et ¦ Ordo Prussie, partem Marchi::ones occupauerunt ¦ Priuilegio.” Opisana strona świata: SEPTENTRIO. Na odwrocie teksty: „LIVONIA” (kursywa), „POMERANIA” (roman), „OSWIECIMENSIS [et] ZATO=¦RIENSIS DVCATVS” (kursywa). Na SE numer strony: „59”, ołówkiem ręcznie: „Additamentum II (1579) ¦ Ortelius cca 1563, ¦ Pomeranie – ¦ Livonia – Oświęcim.”. Mapa podklejona.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygn. obrazkowa nieregularna
Hydrografia:  rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, osiedla
Ramka: zwykła
Format:r: 383×500, p: 386×503, a: 410×538

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00297-11483

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)