POMERANIÆ DVCATVS TABVLA Auctore Eilhardo Lubino.

POMERANIÆ DVCATVS TABVLA Auctore Eilhardo Lubino.

POMERANIÆ  DVCATVS TABVLA  Auctore  Eilhardo Lubino.
Amsterdam (1640-1645)

Blaeu Cornelius (+1648)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Lubbin (Lubino, Lubinus, Lübbin) Eilhard (Eilhardus, Eilhard, Eilert)
Roger (Rogeri, Rogiers) Salomon (XVII w.)

00478-11811-b 00478-11811-a

Skala 1:600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica communia.„, „Milliaria Gallica communia.

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

Theatrum orbis terrarum sive atlas novus… a Guilielmo et Joanne Blaeu. Vol I-IV. Amsterdam 1640-1645 Joh. et Corn. Blaeu.

E. Lubbin kartograf i  profesor matematyki na uniwersytecie w Rostocku opracował opisywana mapę w 618 roku. Była ona wielokrotnie przerabiana i zamieszczana w atlasach Homanna i Blaew’ow. znaczone strony świata: SEP- TENTRIO, MERIDIES, ORIENS, OCCIDENS. Na SE w treści mapy, pod kartuszem tytułowym tekst: „S. Rogiers Sculpsit.„, na SW w kartuszu skalowym: „AMSTELODAMI,  Guilielm. Blaeuw excudit.„, na Bałtyku dwie róże wiatrów, wizerunki dwóch statków oraz ryby, na N w treści ozdobna tarcza z 9 herbami prowincji Księstwa Pomorskiego, na NE ołówkiem: „300„, na SW: „Lubin  1565-1621  Mapa pomorza Zach  amount 1628„, na SE: „granica polska ¦ orna- mentacja„. Na odwrocie  tekst: na W: „POME- RANIA„, na E: „POMERANIA DVCATVS.„, Na ne  numer strony: „18„,Na SE: „R  annum”, na SE ołówkiem: „Blaeu 1640„.

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  jeziora, rzeki, bagna

Siatka:  kątowa (na Bałtyku)

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 30′ oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 380×493, p: 383×497, a: 512×612

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00478-11811