MARCHIONATUS BRANDENBURGICI PARTES DUÆ, NOVA MARCHIA…

MARCHIONATUS BRANDENBURGICI PARTES DUÆ, NOVA MARCHIA et UCKERANA. Auctore OLAO IOANNIS GOTHO Gustavo Magni Cosmographo.

MARCHIONATUS  BRANDENBURGICI  PARTES DUÆ,  NOVA MARCHIA  et  UCKERANA.  Auctore  OLAO IOANNIS GOTHO  Gustavo Magni Cosmographo.
Amsterdam (1639-1641)

Gotho (Gothus) (Svart, Ornehufvud) Olaus Joannis (Olaf Hansson) (1600-1644)
Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Hondius Wilhelm Willem (Guilielmus) (1597-1660)

00486-11819-a (Kopiowanie) 00486-11819-b

Skala  1:600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Brandenburgia communia„, „Milliaria Germanica communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Nouveau Thèàtre du Monde ou nouvel Atlas… des toutes les Regiones de la terre… Henry Hondius, Jean Janson Vol. I-III. Amsterdam 1639-41 Jean Jansson

Szczegółowa mapa Brandenburgii wykonana przez szwedzkiego Geografa O. I. Gotho i zamieszczona w atlasie Hondiusa/Janssona. Na Bałtyku dwie róże wiatrów i wizerunki statków. Na odwrocie na NW ołówkiem: „4191„, tekst: „EL MARQUEZ DE BRANDENB.„, na SW pod tekstem: „SAXO”, na E tekst: „EL MARQUEZADO  DE  BRANDENBURGO.„, Na ne NE numer strony: „15„, na SE pod tekstem: „Gg”, ołówkiem: „42  Gotho – Hondius„.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:  jeziora, rzeki, bagna

Siatka:  kątowa (na Bałtyku)

Nazewnictwo:  hydrografia, wyspy, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 10′ oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 2′.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 475×544, p: 477×546, a: 493×583

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00486-11819