283. POLSKA ¦ MAPA ADMINISTRACYJNA

283. POLSKA ¦ MAPA ADMINISTRACYJNA

283.	POLSKA ¦ MAPA ADMINISTRACYJNA
Warszawa 1976

PPWK- Warszawa

00167-05005-b 00167-05005-a

Skala 1:2000000; podziałka liniowa kilometrowa

Offset wspolczesny barwny, mapa administracyjna, stan administracyjny 1.01.1976

Mapa szkolna, wydanie arkuszowe. Do 1975 roku w Polsce było 17 województw. W 1975 roku utworzono 49 województw i 2489 gmin, które stały się jednostkami podziału administracyjnego stopnia podstawowego. Zlikwidowano powiaty. Prawa miast wojewódzkich otrzymały: miasto stołeczne Warszawa oraz Kraków, Łódź i Wrocław. Przepisy regulowały też zasady wprowadzania nowych zmian w podziale administracyjnym kraju. Ewentualnych modyfikacji w podziale państwa na województwa, zmian ich nazw oraz siedzib władz można było dokonać tylko wskutek ustawy, natomiast zmiany granic województwa mogły być wprowadzone przez rozporządzenie rady ministrów wydane na wniosek ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska. Cechą charakterystyczną reformy było m.in. to, że podniesiono do rangi miast wojewódzkich znaczną liczbę średnich ośrodków miejskich. Przykładem takiego ośrodka był Włocławek, który został stolicą odrębnego województwa włocławskiego. Między województwami istniało duże zróżnicowanie pod względem gospodarczym. W parze z utworzeniem większej liczby województw nie szła, niestety, decentralizacja władzy, co pozwoliłoby wykorzystać szansę na rozwój gospodarczy wielu regionów i niwelowanie różnic między nimi. Na NW między ramkami: „na wsch. od Greenwich”, na S pod ramką: „Zatwierdzono do użytku szkolnego pismem Ministerstwa Oświaty z dnia: 28.VI.1957-PS-1259-G-157-PA”., „Opracowanie Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych – Warszawa”, „Druk PPWK-wa-Solec 18. Zam 6243/5/B/76-10.XII.75-X- 12432-200 210 egz. Cena zl 4,-„.

Osiedla: sygnatura mieszana 10-cio stopniowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, kanały
Komunikacja: promy, koleje, 2-st. drogi główne
Odwzorowanie: ortograficzneSiatka:geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, miasta, 5-st.
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 30′.
Ramka: zwykła
Format ramki: 397×505

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00167-05006

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)