POLAND AND CZECHOSLOVAKIA ATLAS PLATE 38…

POLAND AND CZECHOSLOVAKIA ATLAS PLATE 38 : SEPTEMBER 1958 Compiled and Drawn in the Cartographic Division of the National Geographic Society for THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE MELVILLE BELL GROSVENOR, EDITOR JAMES M. DARLEY, CHIEF CARTO-GRAPHER Conic Projection

POLAND AND  CZECHOSLOVAKIA  ATLAS PLATE 38 : SEPTEMBER 1958  Compiled and Drawn in the Cartographic Division of  the National Geographic Society for  THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE  MELVILLE BELL GROSVENOR, EDITOR  JAMES M. DARLEY, CHIEF CARTO-GRAPHER  Conic Projection
Washington 1958

Darley James M.
National Geographic Society

00118-04957-b 00118-04957-a

Skala 1:2154240 or 34 miles to the inch; podziałki liniowe w milach angielskich i w kilometrach

Litografia wspolczesna, barwne granice, mapa polityczna

National Geographic Atlas

Teksty na N: „The Federal Republic of Germany was…”, „Members may obtain a handsome Atlas Folio…”, „Parenthetial place names in westwrn Poland and…”. Pod legends tekst: „Copyright C 1958 by The National Geographic Society, Washington, D.C. litographed by A. Hoen and Co. Baltimore, Mc.”

Rzeźba:                 cieniowanie                  Osiedla:            zarys,3-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, kanały     Komunikacja:    koleje, drogi, autostrady, rurociągi, kanaly

Odwzorowanie:      stożkowe                     Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane na skraju mapy na liniach siatki co 1°

Format arkusza:     479×631 (brak ramki)

Kolekcja:  własna MPR

Nr katalogu CRP: 00118-04957