MAP OF POLAND PRUSSIA and HUNGARY.…

MAP OF POLAND PRUSSIA and HUNGARY. indicating the places rende-red celebrated by SIEGES and BATTLES intended for the Elucidation of LAVOISENE’S HISTORICAL ATLAS. by C. Gros 1813. Na N poza ramką: GEOGRAPHICAL AND STATISTICAL MAP OF POLAND AND HUNGARY.

MAP OF POLAND PRUSSIA and HUNGARY. indicating the places rende-red celebrated by SIEGES and BATTLES intended for the Elucidation of LAVOISENE’S HISTORICAL ATLAS. by C. Gros 1813. Na N poza ramką: GEOGRAPHICAL AND STATISTICAL MAP OF POLAND AND HUNGARY.
Londyn 1813-1818

Barfield J.
Gros C.
Lavoisne C. V.
Walker John (1786-1873)

00332-36827-b 00332-36827-a

Skala 1:5000000, skala przybliżona, podziałka liniowa: „English Statute Miles.

Miedzioryt kolorowany, mapa historyczno-polityczna.

Genealogical, Historical & Chronological Atlas. Londyn 1813-1818

Mapa opracowana przez C. Grosa i C. V. Lavoisne’a, rytowana przez J. Walkera ukazała się w drugim wydaniu Gen., Hist. & Chron Atlas. Pierwsze wydanie tego atlasu okazalo się w 1807 roku jako praca historyczna bez map. Wokół mapy teksty historyczno statystyczne (część opisu przedstawionego terenu znajdująca się na arkuszu mapy, brak opisu zaboru rosyjskiego). Na W: „POLAND”, „AUSTRIAN DOMINIOS. (GALLICIA)”, na S: „BATTLES AND SIEGES IN POLAND.”, „BATTLES AND SIEGES IN HUNGARY.”, na E: „POLAND”, „HUNGARY”, pod ramka ne SE: „Londyn, Published by J. Barfield Nº 91. Ward64r Street. 1813„, „J. Walker Sculpt.„, pod tekstem na SE: „Printed by J. Barfield, Wardour Street,  Printer to His Royal Highness the Prince Regent. „, na NE numer strony: „No. 52.”. Na odwrocie na SE ręcznie: „52”, ołówkiem: „Lavoisne – Gros ¦ 1813r”

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora                 Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 299×300, r (wraz z tekstem): 403×503 p: 308×311, a: 443×544

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00332-36827