126. LES DE LA COURONNE DE…

126. LES DE LA COURONNE DE POLOGNE, ¦ sous les quels sont coMuzeum Polskie w Rapperswiluis ¦ LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, ¦ LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CURLANDE. ¦ DIVISEZ EN PROVINCES ET PA-LATINATS. ¦ Tirez de Plusieurs par N.de Fer Geographe de sa Majeste Catolique

126.	LES DE LA COURONNE DE POLOGNE, ¦ sous les quels sont coMuzeum Polskie w Rapperswiluis ¦ LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, ¦ LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CURLANDE. ¦ DIVISEZ EN PROVINCES ET PA-LATINATS. ¦ Tirez de Plusieurs par N.de Fer Geographe de sa Majeste Catolique
Paryż 1716

Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Fer Nicolas de (1646-1720)
Starckman Pieter (1655-1730)

00051-04668-b 00051-04668-a

Skala 1:2700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelle„, „Quarant Lieiies communes de Pologne„, „Trente Lieiiescommunes d’Allemagne„, „Vinght heures de Chemin„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

Atlas ou Recueil de cartes geographiques…

Mapa opracowana i wydana przez paryskiego geografa N. de Fer’a w atlasie Atlas ou Recueil…, rytowana przez P. Starckmana, z którym autor stale współpracował. Mapy N. de Fer’a cieszyły się dużą popularnościa ze wzgledu na ich ornamentykę, na owe czasy były jednak mało dokładne. Nicolas de Fer współpracowal również z grawerami: Nicolasem Guérard, Charlesem Iselinem i Jeanem Baptist (Chrzcicielem) Liébaux. Sukcesorami jego wydawnictwa zostali jego dwaj zięciowie J. F. Benard i G. Danet. Pieter Starckman (fl. Ok. 1680-1730), znany również jako Pe -ter lub Petrus, był holenderskim grawerem działającym na przełomie XVII i XVIII wieku. Starck-man urodził się prawdopodobnie w Amsterdamie w marcu 1655 roku jako syn Stevena Starckmana i Atalijntge van Oostijnen. Przez większość swojej kariery był aktywny w Hadze, ale niektóre zapiski sugerowały, że na początku XVIII wieku piastował we Francji stanowisko królewskie jako Graveur du Roy en Geograpie, Fortifications et Marines. Starckman grawerował dla wielu kartografów, a także na własny rachunek, podpisując się zwykle jako „P. Starckman ”. Współpracował z najlepszymi twórcami map swoich czasów, w tym z De Fer i De L’Isle. W kartuszu skalowym adres wydawnictwa N. de Fer i data: „A Paris ¦ Chez l’Auteur dans l’Isle ¦ du Patais sur le Quay de ¦ l’Orloge a la Sphere Roy ¦ ale avec Pr.du Roy ¦ 1716„. Na SE w treści podpis grawera: „P.Starckman F„.W kartuszu tytułowym herby: „Pologne„, „Lithuanie„, „Prusse„, „Curlande„, „. Na NE pod kartuszem tytułowym wykaz 14 najwazniejszych miast: VARSOVIE, CRACOVIE, DANTZICK, RIGA, VIENNE, STOCKHOLM, VILNA, MITAW, KONIGSBERG, LEOPOL, KAMIENIEC, BRACLAW, OCZAKOW, MOSCOW) z podaniem ich szerokości i długości geograficznej: „Latitudes et Longitudes des Principales Villes qui sont dans cette Carte”. Szerokości geograficzne podane zgodnie z rzeczywistością, natomiast długości znacznie przesunięte na wschód (Warszawa 9° Moskwa 22°! jesli liczyć od Greenwich). Na odwrocie na SE ołówkiem: „De Fer 1716 ¦46Ľ x 57˝”

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: przeprawy wodne na Dnieprze
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla
Ramka: zwykła
Format: r: 473×593, p: 479×596, a: 517×599

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00051-4668

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)