LES DE LA COURONNE DE POLOGNE,…

LES DE LA COURONNE DE POLOGNE, sous les qu-els sont compris LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE, LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CUR-LANDE. DIVISEZ EN PROVINCES ET PALATINATS. Tirez de Plusieurs par N.de Fer Geographe de sa Majeste Catolique

LES DE LA COURONNE DE POLOGNE,  sous les qu-els sont compris  LA GRANDE ET LA PETITE POLOGNE,  LE GRAND DUCHE DE LITHUANIE, LES PRUSSES ET LA CUR-LANDE.  DIVISEZ EN PROVINCES ET PALATINATS.  Tirez de Plusieurs par N.de Fer Geographe de sa Majeste Catolique
Paris 1716

Delisle (De L’Isle) Guillaume (Insulanus) (1675-1726)
Fer Nicolas de (1646-1720)
Starckman P. (XVIII w.)

00051-04668-b 00051-04668-a

Skala 1:2700000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelle„, „Quarant Lieiies communes de Pologne„, „Trente Lieiiescommunes d’Allemagne„, „Vinght heures de Chemin„.

Miedzioryt, kolorowane granice, mapa polityczna.

Atlas ou Recueil de cartes geographiques…

Mapa opracowana i wydana przez paryskiego geografa N. de Fer’a w atlasie Atlas ou Recueil…, rytowana przez P. Starckmana, z którym autor stale współpracował. Mapy N. de Fer’a cieszyły się dużą popularnościa ze wzgledu na ich ornamentykę, na owe czasy były jednak mało dokładne. Nicolas de Fer współpracowal również z grawerami: Nicolasem Guérard, Charlesem Iselinem i Jeanem Baptist (Chrzcicielem) Liébaux. Sukcesorami jego wydawnictwa zostali jego dwaj zięciowie J. F. Benard i G. Danet. W kartuszu skalowym adres wydawnictwa N. de Fer i data: „A Paris  Chez l’Auteur dans l’Isle  du Patais sur le Quay de  l’Orloge a la Sphere Roy  ale avec Pr.du Roy  1716„. Na SE w treści podpis grawera: „P.Starckman F„.W kartuszu tytułowym herby: „Pologne„, „Lithuanie„, „Prusse„, „Curlande„, „. Na NE pod kartuszem tytułowym wykaz 14 najwazniejszych miast: VARSOVIE, CRACOVIE, DANTZICK, RIGA, VIENNE, STOCKHOLM, VILNA, MITAW, KONIGSBERG, LEOPOL, KAMIENIEC, BRACLAW, OCZAKOW, MOSCOW) z podaniem ich szerokości i długości geograficznej: „Latitudes et Longitudes des Principales Villes qui sont dans cette Carte”. Szerokości geograficzne podane zgodnie z rzeczywistością, natomiast długości znacznie przesunięte na wschód (Warszawa 9° Moskwa 22°! jesli liczyć od Greenwich). Na odwrocie na SE ołówkiem: „De Fer 1716 46Ľ x 57˝”

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    przeprawy wodne na Dnieprze

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 473×593, p: 479×596, a: 517×599

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00051-4668