L’ALLEMAGNE SOUS EMPEREURS DE LA MAISON…

L’ALLEMAGNE SOUS EMPEREURS DE LA MAISON DE SAXE 911 à 1024 DRESSÉS SOUS LA DIRECTION DE A. HOUZÉ.

L’ALLEMAGNE  SOUS EMPEREURS DE LA  MAISON DE SAXE  911 à 1024  DRESSÉS SOUS LA DIRECTION  DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe

00135-04974-b 00135-04974-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte VI”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla:           2-st. kółka             Hydrografia:             rzeki, jeziora

Siatka:             geograficzna         Odwzorowanie:        stożkowe

Nazewnictwo:    hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 205×280, a: 262×343

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00135-04974