81. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS EMPEREURS DE…

81. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS EMPEREURS DE LA ¦ MAISON DE SAXE ¦ 911 à 1024 ¦ DRESSES SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZE.

81.	L’ALLEMAGNE ¦ SOUS EMPEREURS DE LA ¦ MAISON DE SAXE ¦ 911 à 1024 ¦ DRESSES SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZE.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1802-1879)

00135-04974-b 00135-04974-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte VI”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°. Na N: „Longitude du Meridien de Paris”.
Ramka: zwykła
Format: r: 205×280, a: 262×343

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00135-04974

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)