80. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS…

80. L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA ¦ RACE CARLOVINGINE ¦ 843 à 911 ¦ DRESSÉS SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZÉ.

80.	L’ALLEMAGNE ¦ SOUS LES EMPEREURS ¦ DE LA ¦ RACE CARLOVINGINE ¦ 843 à 911 ¦ DRESSÉS SOUS LA DIRECTION ¦ DE A. HOUZÉ.
Paryż 1830-1850

Houzé Antoine Philippe (1802-1879)

00134-04973-b 00134-04973-a

Skala 1:10000000;

Litografia, kolorowane granice państw, mapa historyczna

Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne.

Na N poza ramką: „Atlas Historique et Geographique de l’Allemagne”, „Carte V”, na S pod ramką wykaz miejscowości z podaniem dat ważniejszych wydarzeń historycznych.

Osiedla: 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°.Na N: „Longitude du Meridien de Paris”
Ramka: zwykła
Format: r: 207×276, a: 263×343

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP:  00134-04973

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)