LA POLOGNE A PARIS chez le…

LA POLOGNE A PARIS chez le Sr. le Rouge

LA POLOGNE  A PARIS  chez le Sr. le Rouge
Paris 1740-1780

Le Rouge George Louis (XVIII w.)
Martinet Thérèse

00124-04963-b 00124-04963-a

Skala 1:22000000; Skala przybliżona, podziałka liniowa: „Lieues„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogolnaogeograficzna

Atlas nouveau portatif ŕ l’usage de militaires. Par Le Roure George Louis Therése  Martinet. (Vol. I – II). Paris 1759

Kartusz na NE ozdobny. Mapa opracowana przez francuskiego inzyniera królewskiego G. L. le Rouge, rytowana przez T. Martinet. Na NE poza ramką: „18„.Na odwrocie ręcznie na NE i na NW: „18”, „18”, ołówkiem na NE: „15Ł”.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora                 Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane poza ramka co 5°, oznaczone graficznie w ramce co 1°

Ramka:                                         zwykła pojedyncza

Format płyty:                                150×212

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00124-04963