Karte von POLEN und den angränzenden…

Karte von POLEN und den angränzenden Prowin-zen in XVI Blättern nach des H.O.C. Büsching Erdbeschreibung und den besten Hülfsmitteln entworfen von D.F. Sotzman g.Secret, beym Ob. Kr. Coll. u. Geogr der Königl Acad d. Wissenschaften zu Berlin Berlin 1793. c im Verlag der K.P.A. Kunst u.Buchhandlung.

Karte von POLEN und den angränzenden Prowin-zen in XVI Blättern nach des H.O.C. Büsching Erdbeschreibung und den besten Hülfsmitteln entworfen von D.F. Sotzman g.Secret, beym Ob. Kr. Coll. u. Geogr der Königl Acad d. Wissenschaften zu Berlin Berlin 1793. c im Verlag der K.P.A. Kunst u.Buchhandlung.
Berlin 1793

Büsching A. F. (H.O.C.) (1724-1793)
Chodowiecki Daniel (1721-1801)
Glassbach Carl Christian (+1751)
Sander W.
Schmidt A. F.
Sotzman Daniel Fridrich (XVIII/XIX w.)

00156-04995-b 00156-04995-a

Skala 1:1000000;

Miedziryty kolorowane, mapa ogólnogeograficzna, wielo arkuszowa

Kartusz tytułowy wzorowany na kartuszu tytułowym mapy Jakuba Kantera: „Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae…” wykonanym przez Daniela Chodowieckiego. Na N na kartuszu tytułowym stempel: „R.A. Holmblad”. Pełne dzieło zawiera 16 arkuszy. W egzemplarzu rapperswilskim brak arkusza 12.

Rzeźba:            kreski Lehmana               Osiedla:            sygnatura punktowa niereg., kółka

Hydrografia.     rzeki, jeziora, bagna        Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: wiernopowierzchniowa

Nazewnictwo:                                hydrografia, mezoregiony, województwa, prowincje, 4-st osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane miedze ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: ~248×300, p: ~277×328, a: 300×373

Kolekcja:         Adama Heymowski

Nr katalogu CRP: 00156-04995