CHARTE des Koenigreichs POLEN Nach den…

CHARTE des Koenigreichs POLEN Nach den bewährtesten Hülfsmitteln und den Theilungs – Tractaten vom JJahr 1773. u. 1793. entworfen.

CHARTE  des Koenigreichs  POLEN  Nach den bewährtesten Hülfsmitteln  und den Theilungs – Tractaten vom  JJahr 1773. u. 1793. entworfen.
Augsburg 1793

Hutter F. X.
Walch (Johan) Joannes

00331-36826-b (Kopiowanie) 00331-36826-a (Kopiowanie)

Skala 1:2000000; skala przybliżona, podziałki lioniowe: „Deutsche oder Geographische Meilen 15 auf einen Grad.„, „Polnische Meilen 20 auf einen Grad.„, „Russische Werste 104 8/10 auf einen Grad„,

Miedzioryt kolorowyny, mapa polityczno-historyczna

(Atlas… Augsburg 1796. Joh. Walch)

Mapa wykonana przez niemieckiego kartografa i sztycharza F. X. Huttera i prawdopodobnie zamieszczona w atlasie Johanna Waicha. Przedstawia sytuacje polityczna po dwóch pierwszych rozbiorach Polski. W ramce skalowej legenda: „Grenze Polens vor dem Jahr 1773„, „Grenze Polens vor dem Jahr 1793„, „Grenze Polens nach dem Jahr 1793„, na SW pod ramką tekst: „Zu haben bey Ioh. Walch in Augsburg.„, na SE: „entworfen u. gest. v. F. X. Hutter„. Na NE ręcznie: „316”, Na odwrocie na S naklejony wizerunek króla Stanislawa Augusta: „STANISLAVS AUGUSTUS. …”, napisy reczne : „Regnum  Divisum  in tres Partes Ultimus Rex Poloniæ”, na NE: „M(678)”, na SE: „Map:  ii7.”, ołówkiem: „Walch 1793 51˝x62”.

Rzeźba:              kopczyki          Osiedla:            sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 470×586, p: 520×615, a: 534×649

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00331-36826