GENERALKARTE von POLEN, LITAUEN, UND DEN…

GENERALKARTE von POLEN, LITAUEN, UND DEN ANGRÆNZENDEN LÆNDERN Nach ZANNONI, FOLIN, UZ, PFAU && Neu herausgegeben von Herrn F. A. SCHRÆMBL. MDCCLXXXVIII

GENERALKARTE  von  POLEN,  LITAUEN,  UND DEN ANGRÆNZENDEN LÆNDERN  Nach ZANNONI, FOLIN, UZ, PFAU &&  Neu herausgegeben von Herrn F. A. SCHRÆMBL.  MDCCLXXXVIII
Wiedeń 1780-1797

Benedicti Hieronimus (+1810?)
Folin[o] Bartlomicij (1730-1808)
Pfau J. H.
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)
Schraembl Franz Anton (1751-1803)
Uz Georg Fridrich

00356-36851-b 00356-36851-a
00358-36853-b 00358-36853-a
00359-36854-b 00359-36854-a
00357-36852-b 00357-36852-a

Skala 1:1000000; podziałki liniowe: „MAASS-STAB”, „Deutsche oder geographische Meilen„, „Russische Werste„, „Preussische Meilen„, „Schlesiche Meilen„, „Ungarische Meilen„, „Polnische Meilen„, „Grosse ukrainische Meilen„, „Bochmische und schwedische Meilen„, „Italienische Meilen„, „Franzoesische Klastern„.

Miedsioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna w czterech arkuszach

Allgemeiner Grosser Atlas. Verfasst v. D’Anville. Wien 1780-1797 Schraembl

Czteroarkuszowa mapa Polski rytowana przez H. Benedicti, opracowana na podstawie Materiałów Rizzi-Zannoniego, G. F. Uz’a, J. H. Pfau’a i B. Folina i wydana w Wiedniu rzez F. A. Schraemble’a. Arkusz NW zawiera katusz z tytułem, pod kartuszem na SW: „H. Benedicti Sculp.„, na NE poza ramką: „N. 83„. Na odwrocie na NE ołówkiem ręcznie: „M425”, na SE: „Schraembl 1780  50 x 56 cms (każda mapa)  No 85, 86, 87, 88”. Arkusz NE na SE poza ramką: „H. Benedicti Sculp„, na NE poza ramką: „N. 86„. Arkusz SW zawiera na SW kartusz skalowy oraz skromna legendę: „Zeichenerklærung„, „Stædte„, „Dörfer„, „Wirthshæuser„, „Posten„, „Strassen„, na NE poza ramką: „N. 87„. Arkusz SE na NE poza ramką: „N. 88„. Zwraca uwagę bardzo bogate nazewnictwo.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Siatka:              geograficzna

Odwzorowanie: stożkowe                     Komunikacja:    drogi, koleje

Nazewnictwo:                                regiony, góry, hydrografia, wyspy, prowincje, państwa, granice, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami ci 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′. W ramce: „Longitudes Geographicae posita Longit Parisiorum XX Gradium

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        NW r:425×488, p: 448×511, a: 593×780

NE r:421×491, p: 455×511, a: 593×769

SW r:424×492, p: 448×518, a: 593×772

SE r:424×491, p: 448×517, a: 594×772

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00356-036851, 00358-36853, 00359-36854, 00357-36852