FRANKREICH KÜMMERLY + FREY GEOGRAPHISCHER VERLAG…

FRANKREICH KÜMMERLY + FREY GEOGRAPHISCHER VERLAG BERN AUTOKARTE

FRANKREICH  KÜMMERLY + FREY     GEOGRAPHISCHER VERLAG BERN  AUTOKARTE
Bern 1950

Kümmerly & Frey

00378-36873-a (Kopiowanie) 00378-36873-b

Skala 1:1000000; podziałki: kilometrowa i milowa

Offset współczesny, mapa samochodowa

Mapa zawiera kartony Paryża, Korsyki i Nicei. Na SE poza ramka: „Kümmerly &Frey, Berne”, na S poza ramka: „Meridien 0 de Greenwich”, „Imprimé en Suisse  Printed In Switzerland.”

Rzeźba:            cień                      Osiedla:                   zarysy, plany, 5-st. kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora          Komunikacja:           drogi, koleje, szlaki wodne

Odwzorowanie: stożkowe              Siatka:                     geograficzna

Nazewnictwo:    makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 5-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°

Ramka:            zwykła

Format arkusza:                            999×900

Kolekcja:         Michał hrabia Potulicki

Nr katalogu CRP: 00378-36873