Die Oder-Neisse-Grenze Die deutsche Oststaat –…

Die Oder-Neisse-Grenze Die deutsche Oststaat – Sla-wische Wacht an der Odra – Die Kraftquelle des neuen Polens Rußland am Durchgang zur Nordsee

Die  Oder-Neisse-Grenze  Die deutsche Oststaat – Sla-wische Wacht an  der Odra – Die Kraftquelle des neuen Polens  Rußland am Durchgang zur Nordsee
Zürich (Zofingen)1944

Ringer & Cie.

00117-04956-b 00117-04956-a

Skala 1:2500000

Offset współczesny, mapa polityczna

Schweizer Illustrierte

Tekst opisujący treść mapy, legenda opisująca oznaczenia informacji o sytuacji militarnej terenu objętego mapa: „Zeichenerklärung”, na SE karton z planem Berlina.

Rzeźba:            kreski Lehmana            Osiedla:            plany, 4-st. kółka

Hydrografia:     rzeki                             Komunikacja:    koleje, szlaki wodne

Nazewnictwo:    makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Ramka:            zwykła

Format arkusza:                            562×374

Kolekcja:         własna MPR

Nr katalogu CRP: 00117-04956