278. MAP OF POLAND & adjacent…

278. MAP OF POLAND & adjacent countries.

278.	MAP OF POLAND & adjacent countries.
Londyn 1943

Paddick R. R.                                                                                                         

01465X-38997-b 01465X-38997-a

Skala 1:4500000; podziałki liniowe w km i w milach

Litografia Brwna wspołczesna, wspołczesny offset, fioletowe granice, mapa fizyczna.

Druk ulotny.

Naniesione:

     – Linia Curzona: 11.07.1920

     – Linoa paktu Ribbentrop-Molotow: 28.09.1939

Unikalna mapa przedstawiajłca rozbiory Polski w XX wieku. Niniejsza mapa jest kopią mapy opracowanej w Wydziale Geograficznym Ministerstwa Informacji RP, Londyn, 1944 przez dr B. Zaborskiego. Na podstawie: „Mapy fizyczno-administracyjnej Polski i krajów sąsiednich” 1:1 000 000 wydanej przez Sekcję Geograficzną Sztabu Generalnego RP. Edynburg, 1943, na 'Mapach operacyjnych’ 1:300 000, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1921-1939, itp.” „Ukończone, uaktualnione i wydrukowane w 1948”. Przedstawia tory kolejowe, drogi wodne i różne granice, w tym zmieniające się granice Polski od 1770 do 1945. Bogdan Zaborski (ur. 5 kwietnia 1901 w Warszawie, zm. 22 lutego 1985 w Ottawie) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczelni w Kanadzie. Specjalista antropogeografii, geografii i geomorfologii, geografii osadnictwa i ludności, geografii historycznej i etnografii. Od października 1933 docent Uniwersytetu Warszawskiego. Jako docent UJ został mianowanym profesorem nadzwyczajnym antropogeografii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 września 1938. Od tego czasu kierownik Zakładu Antropogeografii. Na Stopień podporucznika został mianowany ze starszeństwem z 1 stycznia 1932 w korpusie oficerów rezerwy artylerii.W 1934 ile w ewidencji Powiatowej Komendy Uzupełnień Kraków Miasto. Posiadał przydział do 5 pułku artylerii w Krakowie. 19 września 1939 został przydzielony do Oddziału Służby Geograficznej przy Dowództwie Grupy Obrony Lwowa. Po kapitulacji węzła Lwowa uniknął niewoli i opuścił kraj. Od 1948 profesor McGill University w Montrealu, od 1957 profesor Uniwersytetu Ottawy, od 1966 — Sir George Williams University w Montrealu. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.

Rzeźba: hipsometria
Osiedla: zarys 4-st kółka
Komunikacja: koleje, kanaly
Hydrografia:  rzeki, kanaly, jeziora, bagna
Odwzorowania: stożkowe
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: mezoregiony, makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 7-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane co 1°, oznaczone graficznie co 15′.
Ramka: zwykła
Format ramki: r: 231×340, a: 245×400

Kolekcja: Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 01465X-38997-a

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)