18. LI PALATINATI | di |…

18. LI PALATINATI | di | CRACOWIA, | LEKZYCA, SIERADZ, | SANDOMIR,E LUBLIN | Tracta dall’ Atlante Polacco | del Sigr. Rizzi Zanoni | VENEZIA 1781| PRESSO ANTONIO ZATTA | Con Privilegio dell Eccino Senato

18.	LI PALATINATI | di | CRACOWIA, | LEKZYCA, SIERADZ, | SANDOMIR,E LUBLIN | Tracta dall’ Atlante Polacco | del Sigr. Rizzi Zanoni | VENEZIA 1781| PRESSO ANTONIO ZATTA | Con Privilegio dell Eccino Senato
Wenecja 1781

Pitteri Giovanni Marco (1702-1786)
Rizzi-Zannoni Antonio Jan (Giovanni, Baptista) (1736-1814)
Zatta Antonio (1757-1797)
Zuliani Giovanni (1735-1815)

00591-11924-b 00591-11924-a

Skala 1:2000000, skala przybliżona, podziałki liniowe: „Miglia comuni di Germania, e di Polonia da 15 al Grado„, „Miglia Comuni d’Italia da 60 al Grado„.

Miedzioryt kolorowany, mapa przeglądowa.

Atlante novissimo, illustrato ad accresciuto sulle osservazioni e scoperte fatte dai piu’ celebri e piu’ recenti geografi. Vol I-II. Venezia 1779-1782 presso A. Zatta.

Mapa Galicji wykonana na podstawie mapy Polski opracowanej przez A. Rizzi-Zanoniego, włoskiego kartografa autora wielu map i atlasów. Oryginał tej mapy „Carte de Pologne divisée par provinces et palatinats…” został wykonany staraniem i kosztem J. A. Jabłonowskiego i wydany w 1772 r. w Londynie. Opisywana mapa pochodzi z wydanego w Wenecji dzieła A. Zatty. Na NE poza ramką ręcznie ołówkiem: „No 8.„, na SE poza ramką: „G. Pitteri scr.„,  na SW poza ramką: „G. Zuliani inc„, opisane strony świata: „Nord, o Tramontana„, „Est, o Levante„, „Sud, o Mezzodi„, „Ouesi, o Ponente„.

Znak wodny: D8
Osiedla: kółka, zarysy
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami, co 1°, w ramce wewnętrznej
oznaczone graficznie, co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 307×405, p: 324×418, a: 423×558

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00591/11924

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)