19. KOENIGREICH | GALIZIEN UND LODOMERIEN…

19. KOENIGREICH | GALIZIEN UND LODOMERIEN | HERAUSGEGEBEN IM JAHRE 1790 VON LIESGANIG. | NACH DEN VORZÜG-LICHSTEN NEUERN HÜLFSQUELLEN | VERMEHRT UND VER-BESSERT | VON DEM | K. K. OEST. GENERALQUARTIER-MEISTERSTABE | JM JAHRE 1824.

19.	KOENIGREICH | GALIZIEN UND LODOMERIEN | HERAUSGEGEBEN IM JAHRE 1790 VON LIESGANIG. | NACH DEN VORZÜG-LICHSTEN NEUERN HÜLFSQUELLEN | VERMEHRT UND VER-BESSERT | VON DEM | K. K. OEST. GENERALQUARTIER-MEISTERSTABE | JM JAHRE 1824.
Wiedeń 1824

Hoszowski (XVIII w.)
Huber D. (XVIII w.)
Jastrzębowski Albert (1799-1882)
Liechtenstern J. (XVIII-XIX w.)
Liesganig Joseph (1719-1799)

00728-11956-A-b 00728-11956-A-a
00728-11956-B-b 00728-11956-B-a
00728-11956-C-b 00728-11956-C-a
00728-11956-D-b 00728-11956-D-a

 

00728-11956-E-b 00728-11956-E-a
00728-11956-F-b 00728-11956-F-a
00728-11956-G-b 00728-11956-G-a
00728-11956-H-b 00728-11956-H-a

Skala 1:288000; podziałki liniowe – skale mianowane – podziałka transwersalna: „8 Oesterreichische Strassenmeilen jede zu 4000 Wiener Klaster oder Wiener Zolle„, „7 Geographische Meilen, 15 auf einen Grad des Aequators, jede=0,978062 eins W. Zolles„, „50 Russische Werste, wovon eine=0.14066 eins Wiener Zolles ist.

Akwaforta kolorowana, mapa szczegółowa.

Drugie wydanie mapy Galicji opracowanej w 1790 roku przez J. Liesganig’a jako zmniejszenie mapy podstawowej w skali 1:72000 wydanej w 79 arkuszach, opartej na prowizorycznym zdjęciu zrealizowanym w latach 1772 – 1776 dla potrzeb administracji, z późniejszymi poprawkami i naniesieniem nowego podziału Galicji na 18 cyrkułów. Zarówno mapa podstawowa jak i opracowanie Liesganig’a oparte zostały na pobieżnie przeprowadzonej triangulacji przy udziale polskich jezuitów Hoszowskiego i Jastrzębowskiego. Mapę pomniejszył J. Liechtenstern w 1786 r. W tym miejscu warto wspomnieć, iż nigdy nie zostało wydane tzw. józefińskie zdjęcie Galicji wykonanego w latach 1775 – 1783 zwanego zdjęciem Miega. Rękopis tej mapy wykonany w skali 1:28800 i składający się z 413 arkuszy znajduje się w Kriegsarchiv w Wiedniu. Na arkuszu 1 tytuł 2 podziałki liniowe, 3 skale mianowane i 1 podziałka transwersalna, na SW: „D. Huber sc.„. Na arkuszu 2: „POLITISCHE EINTHEILUNG und STATISTISCHE ÜBERSICHT | VON DEM | KÖNIGREICH | GALIZIEN UND LODOMERIEN || FLÆCHENINHALT 1548 GEOGR. QUADRAT=MEILEN | Regierung Haupstadt LEMBERG„- tablica statystyczna z liczbami ludności, ilości miast, przedmieść, osad targowych, wsi i domów w poszczególnych powiatach; „KIRCHLICHE EINTHEILUNG” – schemat podziałów kościelnych. Arkusz 6 stanowi skorowidz, arkusz 19 – legendę opisującą 42 elementy antropo- i fizycznogeograficzne, ( z czego 22 elementy dodano w drugim wydaniu) oraz 10 skrótów.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 3-st. sygnatura
Hydrografia: rzeki, jeziora, stawy, kanały, przeprawy wodne
Komunikacja: 4-st drogi, drogi projektowane
Siatka: geograficzna
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, 3-st osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane miedzy ramkami, co 10′ oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1′
Ramka: zwykła
Format ark.: 313×235, na całość składają się 33 arkusze

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00728/11956

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)