POLOGNE

POLOGNE
Paris 1685

Mallet Alain Manesson (1603-1706)

00141-04980-b 00141-04980-a

Skala 1:25000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Description de l’univers contenant les différents systèmes du monde les cartes générales et particulières de la Géographie ancienne et moderne… par Allain Manesson Mallet (Vol.: I-V). Paris 1685.

A. M. Mallet francuski rytownik i geograf, służył w armii portugalskiej, po powrocie do Paryża pracował w służbie króla Ludwika XIV. Niemieckojezyczne wydanie opisywanego atlasu ukazało się w 1686 roku. Tytuł w ramce na NE, w ramce numer: „95„. Na N poza ramką: „de l’Europe.”, „Figura XXXIX.„, „97„, na S pod ramką: „Tome III.”, „G”, na odwrocie na N: „98„, tekst: „de l’Europe.”, „De la Villede de Cracovie„, na marginesie: „Davity de  l’Europe.  pag. 655.  Jouvain,  Voyage d’Europe, Tome  traisième.  pag. 291.„.

Rzeźba:                 kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna

Hydrografia:          rzeki, jeziora

Nazewnictwo:        hydrografia, góry, państwa, prowincje

Współrzędne Geograficzne:         opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°

Ramka:                  zwykła

Format:r:               151×117, p: 154×119, a: 205×135

Kolekcja:              Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00141-04980