74. POLOGNE

74.	POLOGNE
Paris 1685

Mallet Alain Manesson (1603-1706)

00141-04980-b 00141-04980-a

Skala 1:25000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Description de l’univers contenant les différents systèmes du monde les cartes générales et particulières de la Géographie ancienne et moderne… par Allain Manesson Mallet (Vol.: I-V). Paris 1685.

Mallet francuski rytownik i geograf, służył w armii portugalskiej, po powrocie do Paryża pracował w służbie króla Ludwika XIV. Alain [Allain] Manesson Mallet (Paryż 1630 – Paryż 1706) był francuskim kartografem i inżynierem. Miedzioryt tytułowy anonimowego drugiego wydania niemieckojęzycznego autorstwa Johanna Gottfrieda Gregorii w Johann Adam Jung, Frankfurt 1719, sc Johann Jacob Vogel Miedziorytowy wizerunek Dalajlamy lub Wielkiego Lamy z opisu całego kręgu świata 1719. Manesson Mallet był najpierw żołnierzem i inżynierem w armii portugalskiej, a po powrocie do Francji zrobił karierę w armii Ludwika XIV, stając się „Maître de Mathématiques” i inspektorem fortyfikacji. Jako inżynier i budowniczy fortec opublikował Les Travaux de Mars ou l’Art de la Guerre, Paryż 1671; Niemieckie dzieło wojenne czy budowa nowej fortecy, Amsterdam 1672. Jego główne dzieło Description de L’Univers zostało wydane w pięciu tomach w Paryżu w 1683 r., pierwsze niemieckie wydanie kosmograficznego Opisu całego świata-Kreysses we Frankfurcie 1684-1685 przez ważny wydawca Johann David Zunner. Steward i nauczyciel matematyki na dworze Króla Słońca pracowali nad tym od ponad dziesięciu lat. Monumentalne dzieło zawiera kompilację wiedzy astronomicznej i geograficznej jego czasów, którą Manesson Mallet w unikalny sposób połączył w wykonanych przez siebie rycinach ze scenami codziennymi i rodzajowymi. W latach 1716-1719 niemiecki geograf i erudyta Johann Gottfried Gregorii gruntownie zrewidował ten wspaniały opis świata i anonimowo opublikował kosmografię Manessona Malleta jako drugie wydanie niemieckie w wydawnictwie Johann Adam Jung (Zunners Erben) we Frankfurcie. 650 miedziorytów, które zostały przeryte i uzupełnione aktualnymi portretami władców (m.in. Karola VI i Jerzego I), odzwierciedla ówczesną wiedzę geograficzną z poglądami na świat, mapami, widokami miast i gatunków, przedstawieniami narodowości i zabytków. Gregorii wykorzystał niektóre ilustracje Manessona Malleta jako szablony dla swojego ATLAS PORTATILIS (1717) i czasopisma polityczno-geograficznego Remarquable Curiosa (1715-1727). W 1702 r. ukazało się w Paryżu jego ostatnie ważne dzieło, Géométrie pratique w czterech tomach: elementy geometryczne, trygonometria, planimetria i stereometria oraz ich użyteczne zastosowania, m.in. dla architektury i architektury ogrodowej. Niemieckojezyczne wydanie opisywanego atlasu ukazało się w 1686 roku. Tytuł w ramce na NE, w ramce numer: „95„. Na N poza ramką: „de l’Europe.”, „Figura XXXIX.„, „97„, na S pod ramką: „Tome III.”, „G”, na odwrocie na N: „98„, tekst: „de l’Europe.”, „De la Villede de Cracovie„, na marginesie: „Davity de ¦ l’Europe. ¦ pag. 655. ¦ Jouvain, ¦ Voyage d’Eu¦rope, Tome ¦ traisième. ¦ pag. 291.„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, prowincje
Współrzędne Geograficzne: opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1°
Ramka: zwykła
Format:r: 151×117, p: 154×119, a: 205×135

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00141-04980

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)