NOVISSIMA POLONIÆ REGNI descriptio.

NOVISSIMA POLONIÆ REGNI descriptio.

NOVISSIMA  POLONIÆ  REGNI  descriptio.
Amsterdam 1640-1647

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

00034-03423-b 00034-03423-a

Skala 1:1800000: Skala przybliżona, podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

                     Novus atlas,das ist Weltbeschreibung und vollkommende Abbildung aller Welt Vol. I-IV (vol. IV) Amsterdami 1640-1647 apud Johannem Janssonium.

Kartusz z dedykacją. „Nobiliߺ & tam dignitate generis. quam  Merities in Patriam HonoratiߺViro. Dno. Nicolao Pahl.  in celeberrimo Maris Balthici  empirio, Virbe Gedanensi,Præ.consuli & vicepræsidi, bonarum  artium Patrono ac sautori obser.vantiæ ergo D.D.D.  Ioannes Ianssonius”. Na odwrocie tekst po niemiecku: „Het Koninckrijck POLEN”. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.

Rzeźba:                        kopczyki                       Osiedla:           2-st. sygnatura

Hydrografia:                 rzeki, jeziora

Nazewnictwo:               hydrografia, województwa, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:      opisane w ramce co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 4′,

Ramka:                         zwykła

Format:                        r:435×541, p: 440×549, a: 495×589

Kolekcja:                     Roman Umiastowski

 

Nr katalogu CRP: 00034-03423