CARL FLEMINGS GENERALKARTEN No. 34. WESTLI-CHES…

CARL FLEMINGS GENERALKARTEN No. 34. WESTLI-CHES RUSSLAND ENTWORFEN VON F. HANDKE.

CARL FLEMINGS GENERALKARTEN No. 34. WESTLI-CHES RUSSLAND ENTWORFEN VON F. HANDKE.
Glogau (1850-1860)

Flemming Carl (+1842)
Handke Friedrich H. (1815-1879)

00116-04955-b 00116-04955-a

Skala 1:2000000; podziałki liniowe: „Deutsche Milen”, „Russische Werst”. „Kilometer”, odpowiednio do podzialek: „15-1° d. Aequators”, „104,3-1° d. Aequators”, „111,306-1° d. Aequators”

Linotyp kolorowany, mapa historyczna

Carl Flemmings Generalkarten. No. 34.

Na NE karton: „Warschau Verhältnis (skala) 1:85000”, w kartuszu podziałka liniowa w metrach: „Meter.”. Na S poza ramka: „Carl Flemming , Verlag, Buch und Kunstdrukerei, A.-G., Glogau.”, między ramkami na N: „11 östl. Paris„, na S: „Oestl. L. 44v Ferro„, „Oestl. L. v. Greenwich„, legenda: „Keisertum Russland, Gouv…, Königreich Prussen., Prov.., Oestereich. Ungarische Monarchie.”, „Erklärung”. Na odwrocie ołówkiem na E: „alt Polen (Russisch Besetzung)

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            zarys, kółka

Hydrogra:              rzeki, jaziora, bagna      Komunikacja:    drogi, koleja

Odwzorowanie:      stożkowe                     Siatka:              geograficzna

Nazewnictwo:        mezoregiony, makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 4-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 5′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 644×733, a: 712×881

Kolekcja:              własna MPR

Nr katalogu CRP: 00116-04955