234. A NEW MAP OF ¦…

234. A NEW MAP OF ¦ THE ¦ KINGDOM OF POLAND, ¦ WITH ITS DISMEMBERED PROVINCES ¦ AND THE KINGDM. OF PRUSSIA.

234.	A NEW MAP OF ¦ THE ¦ KINGDOM OF POLAND, ¦ WITH ITS DISMEMBERED PROVINCES ¦ AND THE KINGDM. OF PRUSSIA.
Londyn 1799

Anville Jean-Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782)
Kitchen (Kitchin) Thomas (1718-1784)
Laurrie Robert (1755-1836)
Robert de Vaugondy Diedier (1726-1786)
Whittle James (1757-1818)
Laurie & Whittle

00061-04678-b 00061-04678-a (Kopiowanie)

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałki liniowe w osobnym kartuszu: „Polish & German Leagues 15 to a Degree.„, „Geometrical Leagues 20 to a Degree.„, „British Miles 69 1/2 to a Degree.„, „French Leagues25 to a Degree.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

A general atlas, describing the whole universe: being a complete collection of the most approved maps extant… of d’Anville and Robert. Engraved by Thomas Kitchin… Londyn 1799 Laurie and Whittle.

Założona przez R. Laurie i J. Whittle firma wydawnicza i rytownicza działajaca w Londynie na 53, Fleet Street, w 1895 roku przeniosła się na Great Eastern Street. W 1903 roku połączyła się z wydawnictwem Imray, Norie & Wilson. W1794 roku przystapil do spółki geograf R. Sayer. Robert Laurie odszedl z firmy w 1812 roku i jego miejsce zatapił syn Roberta Richard Holmes. J. Whittle opuscil firme w 1818 roku. Po śmierci R. H. Laurie wydawnictwo przejął Alexander George Findlay (1812-1875), a w 1875 przeszła w ręce spółki D. & W. Kettle. Mapa Polski porozbiorowej rytowana najprawdopodobniej przez T. Kitchena. W opracowaniu A general atlas… korzystano z materiaów D. R. de Vaugondy i paryskiego geografa J. B. d’Anville. Robert Laurie (ok. 1755–1836) był anglo-szkockim grawerem i wydawcą mezzotint. Podpisał się jako Lowery, Lowry, Lowrie, Lawrey, Lawrie lub Laurie. [Urodzony około 1755 r., Jego pochodzenie to Lauries of Maxwelton, Dumfriesshire. Otrzymał od Towarzystwa Sztuki w 1770 srebrną paletę za rysunek z obrazu, aw 1773, 1775 i 1776 premie za projekty wzorów do druku perkalu. Jego najwcześniejsze portrety w mezzotincie pochodzą z 1771 roku. Był stosunkowo wczesnym brytyjskim użytkownikiem metody druku kolorowego à la poupée, znacznie zwiększającej liczbę kolorów, za co w 1776 roku otrzymał od Society of Arts nagrodę w wysokości trzydziestu gwinei. Na początku 1794 r., We współpracy z Jamesem Whittle, odniósł sukces w biznesie Roberta Sayera w Golden Buck na Fleet Street w Londynie jako wydawca rycin, map, wykresów i prac żeglarskich. Główne wykresy publikowane przez tę firmę to James Cook’s Survey of the South Coast of Newfoundland (1776) i Surveys of St. George’s Channel (1777). Laurie zrezygnowała wtedy z praktyki grawerowania. Odszedł z biznesu w 1812 r., Artysta związany z 65 portretami. Praktykował u drukarza Roberta Sayera od 1770 do 1777 roku, gdzie zyskał opinię mezzotintowego rytownika karykatur, portretów i widoków topograficznych. W 1776 r. Otrzymał nagrodę Towarzystwa Sztuk Pięknych za wynalezienie nowej metody drukowania mezzotint w kolorze. Po ukończeniu nauki bezskutecznie próbował osiedlić się jako niezależny artysta; wkrótce powrócił do Sayera, najpierw jako asystent, a następnie jako partner. W 1794 Sayer przeszedł na emeryturę, a Laurie wraz z Jamesem Whittle przejęli kontrolę nad firmą. Firma publikowała druki od satyrycznych po widoki topograficzne, ale najbardziej znane były z dużych, dokładnych map i atlasów. A firma działała jako Whittle & Laurie, ale firma była prowadzona przez jego syna, Richarda Holmesa Laurie, który po śmierci Whittle w 1818 r. Stał się jedynym właścicielem. L. S. De la Rochette i John Purdy byli hydrografami firmy. Portret Jamesa Williama Dodda (1740? –1796), angielskiego aktora, z 10 lipca 1779 r. Autorstwa Engravera Roberta Lauriego, po Robercie Dightonie. Robert Laurie zmarł w Broxbourne, Hertfordshire, 19 maja 1836 r. W wieku 81 lat. Jego syn zmarł na 53 Fleet Street 19 stycznia 1858 r., Również w wieku 81 lat, pozostawiając dwie córki. Wydawca James Whittle w latach 1794-1812 prowadził firmę przy 53 Fleet Street we współpracy z Robertem Laurie (qv), obiema rodzinami mieszkającymi na terenie, a także personelem domowym, magazynierem, asystentem i dwoma drukarniami (patrz testament Whittle, 1811) ; po przejściu Laurie na emeryturę Whittle prowadził interesy z synem Laurie, Richardem Holmesem Laurie (q.v.). Historia firmy znajduje się we wpisie Roberta Sayera. Przedsiębiorstwo było przedmiotem obrotu pod szeregiem nazw, z których każda ma oddzielny wpis w organie biograficznym; nazwa wpisana do katalogu powinna odpowiadać nazwie podanej na druku. Opublikował Anti-Jacobin Review na kilka miesięcy na początku 1799 r., Podając swój adres jako Peterborough Court Fleet Street. Tekst na SW między ramkami: „Longitude East of Londyn„, w kartuszu tytułowym, pod tytułem: „The Kingdom of Poland before the Partition Tready in 1775 contaned. (Inhabitants) 14,260,000„, „The Russian Province, dismembered from Lithuania, contains… (Inhabitants) 1,550,000„, „The Austrian Province, of Galicia which includes Lodomeria, contains… (Inhabitants) 2,580,000„, „The Prussian Province, coMuzeum Polskie w Rapperswiluehending Polish or Westn. Prussia & contents…(Inhabitants) 800,000„. „Total in the dismembered Province 4,930,000„, „Remains in Poland 9,330,000„. Ponizej: „Londyn: ¦ Published 12th. May, 1799 by Laurie & Whittle, ¦ No. 53 Fleet Street„. Obok kartusza tytułowego legenda: „Note: The part of the Country divided from Poland by Russia (zolty), Do. by Prussia (zielony), Do. by Austria (czerwony).”, „The Lines of the dismembered Provinces are laid down from the several Manifestes delivered in 1775 at Warsaw, by the Imperial, Russian & Prusian Ambassadors, and finaly adjusted in March 1775„. Na NE: „284” ołówkiem. Na odwrocie na NE ołówkiem: „(M211)”, „33”, na SE: „Polska ¦ Laurie & Whittle 1799 ¦ 47 1/2 x 65.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: drogi
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format: r: 472×647, p: 487×665, a: 519×706

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00061-04678

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)