A NEW MAP OF THE KINGDOM…

A NEW MAP OF THE KINGDOM OF POLAND, WITH ITS DI-SMEMBERED PROVINCES AND THE KINGDM. OF PRUSSIA.

A NEW MAP OF  THE  KINGDOM OF POLAND,  WITH ITS DI-SMEMBERED PROVINCES  AND THE KINGDM. OF PRUSSIA.
Londyn 1799

Anville Jean-Baptiste Bourguignon d’ (1697-1782)
Kitchen (Kitchin) Thomas (1718-1784)
Laurrie Robert (1755-1836)
Robert de Vaugondy Diedier (1726-1786)
Whittle James (1757-1818)
Laurie & Whittle

00061-04678-b 00061-04678-a (Kopiowanie)

Skala 1:2600000; skala przybliżona, podziałki liniowe w osobnym kartuszu: „Polish & German Leagues 15 to a Degree.„, „Geometrical Leagues 20 to a Degree.„, „British Miles 69 1/2 to a Degree.„, „French Leagues25 to a Degree.„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

A general atlas, describing the whole universe: being a complete collection of the most approved maps extant… of d’Anville and Robert. Engraved by Thomas Kitchin… Londyn 1799 Laurie and Whittle.

Założona przez R. Laurie i J. Whittle firma wydawnicza i rytownicza działajaca w Londynie na 53, Fleet Street, w 1895 roku przeniosła się na Great Eastern Street. W 1903 roku połączyła się z wydawnictwem Imray, Norie & Wilson. W1794 roku przystapil do spółki geograf R. Sayer. Robert Laurie odszedl z firmy w 1812 roku i jego miejsce zatapił syn Roberta Richard Holmes. J. Whittle opuscil firme w 1818 roku. Po śmierci R. H. Laurie wydawnictwo przejął Alexander George Findlay (1812-1875), a w 1875 przeszła w ręce spółki D. & W. Kettle. Mapa Polski porozbiorowej rytowana najprawdopodobniej przez T. Kitchena. W opracowaniu A general atlas… korzystano z materiaów D. R. de Vaugondy i paryskiego geografa J. B. d’Anville. Tekst na SW między ramkami: „Longitude East of Londyn„, w kartuszu tytułowym, pod tytułem: „The Kingdom of Poland before the Partition Tready in 1775 contaned. (Inhabitants) 14,260,000„, „The Russian Province, dismembered from Lithuania, contains… (Inhabitants) 1,550,000„, „The Austrian Province, of Galicia which includes Lodomeria, contains… (Inhabitants) 2,580,000„, „The Prussian Province, comprehending Polish or Westn. Prussia & contents…(Inhabitants) 800,000„. „Total in the dismembered Province 4,930,000„, „Remains in Poland 9,330,000„. Ponizej: „Londyn:  Published 12th. May, 1799 by Laurie & Whittle, ¦ No. 53 Fleet Street„. Obok kartusza tytułowego legenda: „Note: The part of the Country divided from Poland by Russia (zolty), Do. by Prussia (zielony), Do. by Austria (czerwony).”, „The Lines of the dismembered Provinces are laid down from the several Manifestes delivered in 1775 at Warsaw, by the Imperial, Russian & Prusian Ambassadors, and finaly adjusted in March 1775„. Na NE: „284” ołówkiem. Na odwrocie na NE ołówkiem: „(M211)”, „33”, na SE: „Polska  Laurie & Whittle 1799  47 1/2 x 65.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora, bagna      Komunikacja:    drogi

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:            zwykła

Format:            r: 472×647, p: 487×665, a: 519×706

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00061-04678