44. Südliches Blatt vom EUROP. RUSSLAND.

44. Südliches Blatt vom EUROP. RUSSLAND.

44.	Südliches Blatt vom EUROP. RUSSLAND.
Gotha 1857

Perthes Justus Johann Georg (1749-1816)
Stieler Adolf (1775-1836)

00552-11885-b 00552-11885-a

Skala 1:3000000

Litografia kolorowana, mapa ogólnogeograficzna.

Die Europäisch-Russischen Grenzländer. Ergänzungen zu Stieler’s Hand-Atlas. Gotha 1857 J. Perthes.

Mapa pochodzi z dodatku do ręcznego atlasu A. Stieler’a wydanego w wydawnictwie J. Perthesa w Gotha. J. G. J. Perthes był założycielem tego wydawnictwa i współpracował ze Stielerem przy pierwszym wydaniu Hand-Atlas… w 1816 roku. Na NE poza ramką: „Stieler’s Hand – Atlas Nº. 37c.”, na S poza ramka: „GOTHA: JUSTUS PERTHES 1857.”, na S w treści legenda: „Limans ¦ od. Seen ¦ 1 Tamanski ¦ 2 Temrukskoi ¦ 3 Kubanskoi ¦ 4 Kisiltashkoi„, tekst: „Anm: Die mit P. oder nicht benannten ¦ Orte sind ganz unbedeutend und nur

als ¦ Stationen zu bemerken.„.

Rzeźba: -cień
Osiedla: sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: drogi, koleje
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, 4-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 20′.
Ramka: zwykła, kolorowana
Format: r: 312×380, p: 361×418, a: 368×451

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00552/11885

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)