238. CHARTE von POLEN nach den…

238. CHARTE von POLEN nach den bewährtesten Hültsmitteln und dem Theilungs-Tractat vom Jahr 1795 entworfen von F.L. Güssefeld Weimar im Verlag des Geograph. Instituts 1806

238.	CHARTE von POLEN nach den bewährtesten Hültsmitteln und dem Theilungs-Tractat vom Jahr 1795 entworfen von F.L. Güssefeld Weimar im Verlag des Geograph. Instituts 1806
01501X-39033-b 01501X-39033-a

Skala 1:2000000; podziałki liniowe: „Geographische od. Deutsche Meilen 15 auf m1nen Grad„, „Polnische Meilen 20 auf einen Grad„, „Russische Werste 104 3/10 auf einen Grad

Miedzioryt kolorowany, Mapa ogólnogeograficzna

Verlag des Geograph. Instituts

Franz L. Güssfeld

Rzadka mapa Polski autorstwa F.L. Gussefeld, wyszczególniając rozczłonkowanie Polski na dolnym marginesie, na podstawie różnych dat traktatowych. Mapa przedstawia różne części Polski zajęte przez Prusy (1773, 1793, 1795), Austrię (1773 i 1795) oraz Rosję (1773, 1793 i 1795). Mapa jest dość rzadka, jest to pierwszy przykład, jaki kiedykol wiek widzieliśmy na rynku. Franz Ludwig Güssefeld (6 grudnia 1744 w Osterburgu – 17 czerwca 1808 w Weimarze) był kartografem pruskim. Od najmłodszych lat wykazywał talent do rysowania oraz zainteresowanie mapami i geografią. Przyjechał więc do dyrektora budowy Hahna w Królewcu w Prusach. Z tym i J.J. Petris pracował nad pomiarami pęknięcia siatki. Pomiary te były podstawą do późniejszego osuszenia terenu. Jednak jego próba dołączenia do pruskich oddziałów pionierskich nie powiodła się. Pojechał więc do Sachsen-Weimar i początkowo został administratorem lasu. W 1773 nawiązał kontakt z geografem Antonem Friedrichem Büschingiem, który od tej pory dostarczał mu danych geograficznych. Jego mapę Brandenburgii opublikował Homanns Erben (Johann Baptist Homann). Stał się zbawicielem wydawcy dzięki swojemu sukcesowi. W ciągu następnych kilku lat opublikował około 100 kolejnych map. Wszyscy oni słynęli ze swojej dokładności i uczynili z Güssefelda jednego z najbardziej szanowanych i produktywnych kartografów drugiej połowy XVIII wieku na obszarze Niemiec. Od 1808 Güssefeld pracował dla Landes-Industrie-Comptoir i Instytutu Geograficznego von Bertuch w Weimarze. Jego ojciec Franz Joachim Güssefeld (1702-1757) był notariuszem i senatorem w Seehausen, później (1731) został burmistrzem. Jego matką była Catharina Sophie Albrecht (1703-1775), córka radnego Christopha Albrechta. Od 1780 był żonaty z Johanną Christianą Brunquel (1744-1807). Rozwiodła się i wprowadziła do małżeństwa czwórkę dzieci. Para nie miała innych dzieci. Jego zięć z pierwszego małżeństwa, Johann Valentin Blaufuss, był również geodetą i kartografem.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka, sygnatura obrazkowa
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Komunikacja: drogi
Współrzędne geografichne: opisane między ramkani co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format:            r: 460×518, p: 493×552, a: 547×614

Kolekcja:          Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 01501X/39033

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)