91. Delineatio Urbis Nidrolie vulgo, DRONHEEM…

91. Delineatio Urbis Nidrolie vulgo, DRONHEEM In Norvegia, a Danisis Septem obsefa et 11 Decemb. deditione cau An. 1658.

Plan miasta Trondheim

Na NW:

Stationes Suecoru. ¦ A. Urbs Nidrosia. B.Templ. Cathedrale. ¦ Aula Regis. D.Temp. B. Virginis. E. Temp ¦ nosocomy. F. Fortalitio murata. G. Sugges ¦ Suecorü inmole vulgo Blokhus. H. Sugg in ¦ Braotornz torment. I. Sugg. 6. torment. K. ¦ Sugg z tormen. L. Sugg 2 torm. M. Sugg ¦ 1. Torm. N. Sugg. 5. torm. 0. Sugg. 4. torm. ¦ P. Eruptio Suecor que fiebat d. 17. Octob ¦ copis tam equestrib, quam pedestrib. vbi ¦ 4 Centur, Danor fusis 50. captivi et 8. ¦ torment bellica in vrbem aducebantur. ¦ Q. Sugg 2. torm. R. Sugg. 2. torment. ¦ S. Conflictus duarum navium Danicarum cum vna Suedica Gothlandica ¦ dicta. T. Infula Munkholm a Suecis ¦ præsidio firmata.

Na NS:

Stationes Danorum. ¦ 1. Rupes Stenbierig dicta 70. ulnis vr:¦bem altitudine fuperans in qua Danor ¦ Castra erant faca. 2. Danor accessus ¦ obsidional et fuggest. 8. torment et ¦ vnius balis feu Mortarij. 3. fugges ¦ Danor. 6. torm. 4. fugg Danor. 7. tor. ¦ inrupe quæ 7.ulnis vrbe erat altior. 5. ¦ Opera etfugg. Dan 6tor. et vnius mor:¦tarij in monte 15. cubitis vrbe altiori. 6. ¦ Danor ropera et fugg. 8. tor et unius mor:¦tary in rupe 20. acbitis vrbem altitudine ¦ excedente. 7. Danor fugg, et accefsus ¦ 5. torm. et unius mortary 22. cubitus ur:¦be altiores. 8. fugg. Dan. 12. torment, ¦ munitus in loco. 7. cubit urbe editiori. ¦ 9. Rupes quinquaginta cubitis urbem ¦ altitudine excedens

Miedzioryt czarno-biały

No: 91

No-91-XXXX-1-b No-91-XXXX-1-a

Plan miasta Trondheim. 11 grudnia 1658 od maja Trondheim jest okupowane przez wojska szwedzkie. Na mocy pokoju w Roskilde 26 lutego br. Dania-Norwegia musiała scedować cały Trøndelag na Szwecję. 10 maja Trøndelag został oficjalnie przekazany nowym władzom szwedzkim. Dania i Norwegia nie były skłonne tak łatwo zrezygnować z terenów, które musiały oddać po zawarciu pokoju w Roskilde. Już w sierpniu 1658 r. Jørgen Bjelke, głównodowodzący siłami norweskimi w Norwegii, sporządził plan wojenny mający na celu wypędzenie Szwedów z Trondheim. Duże siły zostały wysłane w kierunku Trondheim, a oddziały wylądowały w Korsvika na Lade w dniu 28 września 1658 roku i oblężenie rozpoczęło się 3 października. Podczas oblężenia wzięło udział co najmniej 3000 norweskich żołnierzy, którzy całkowicie otoczyli miasto swoimi pozycjami, na których mieli do 48 dział. Ponadto trzy duńskie statki z armatami znajdowały się w Munkholmen. Wewnątrz miasta brakowało amunicji, prochu i drewna opałowego, chorowało też wielu szwedzkich żołnierzy. Siły norweskie w czasie oblężenia prowadziły nieustanny ostrzał miasta, kilka domów spłonęło lub zostało zniszczonych. Podczas tegorocznych wykopalisk w bramie Munkegata i Kongens natrafiono na kilka wypalonych piwnic. Najprawdopodobniej zostały one zniszczone podczas pożaru miasta w 1681 roku, ale w dwóch z nich odkryto kule armatnie. Piwnice mogły zostać zniszczone podczas oblężenia. Norwescy oblegający używali podczas oblężenia rozżarzonych do czerwoności kul armatnich, aby ostrzał drewnianych budynków był bardziej niszczycielski. Można sądzić, że kula armatnia znaleziona w szczególności w jednej z piwnic pochodzi z oblężenia, ponieważ została znaleziona wewnątrz spalonej ściany jednej z nich. Łatwo sobie wyobrazić, że rozpalona do czerwoności kula armatnia, która tam trafiła, podpali dom zbudowany z drewna. Tego dnia 1658, 11 grudnia, poddały się wojska szwedzkie w Trondheim. Mieszkańcy Trondheim otrzymali prezent bożonarodzeniowy, którego pragnie wielu na całym świecie, pokój i wolność.

Legenda: W dwóch kartuszach na NW i na NE
Kartusz: Na S tytułowy zdobiony szarfami, sztandarami zbroją, lufami armatnimi girlandami.
Ramka: Wałek z liśćmi laurowymi
Sygnatura: brak
Format: 285×585

Nr katalogu CRP: No-91-XXXX-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj