86. OBSIDIUM HAFFNIENSE A. 1658. Typus…

86. OBSIDIUM HAFFNIENSE A. 1658. Typus ¦ HAFFNIÆ ¦ Regni Daniæ Metropolis et Sedis Regiæ ¦ ut et ¦ OBSIDII ¦ quo à S. R. Maj. Sueciæ Anno 1658 premebatur ¦ Litterarum Explicatio. ¦ A. Dn.Egues Terlonius Christianis Galliar, Reg, Orator. ¦ B. Dn. Com CG Wrangelus Regni Suec Archithalassus. ¦ C. Dn. Com. Magnus Gabriel Delagardie Regn Sueciæ Tharaurarius. ¦ D. Dn. Princeps Fri-dericus Landgrafar Haßo-Homburg Chiliarcha. ¦ E. Dn. Princeps Adolph Wilhelm Dux Ja-van Weimar Chiliarcha. ¦ F. Dn. Com Gurta Otto Stenbok Campi Mareschallur Generalis. ¦ G. Dn. Baro Gustav Baniera Generalis Equitum Præfectur. ¦¦ H. Dn. Com Gabriel Oxenstia-rna Regni. Sueciæ Marschallus. ¦ I. Dn. Emanuel Princepe Archithalassus Chiliarcha. ¦ K. Dn. Comar lacobus Delegarindie General yeditahis Prfæcti ¦ Locumtenens. ¦ L. Dn. Com Claudius Tott Generalis Equitus Præf. Locumtenes . ¦ M. Dn. Princeps Christians in Comes Palatinus Buchwil. ¦ N. Dn. Princeps Lohan Cardiol Comes Paletin Bischweil. ¦¦ O. Dn. Baro Bielkenstiern R.S. Archithalaß locumten. ¦ P. Dn. Com C. C.Schlippenbach R. S. Senator. ¦ Q. Dn. Comer Gustav Oxenbarna, Generale in Pedi:¦tatu Excubiarum Prefectur. ¦ R. Dn. Com. Nicolaus Brake S. R. M. Supremus Cubien:larius et Pretoria Legionis Tribunus. ¦ S. Dn. Haniball Seeftedt. ¦¦ 1. Suggerts Succorum tormentarias prope Nosocomion, vnde Ponto Danorum verberatur. 2. Magnum Schirharddamma Danis dererte. 3. Villa condendis frugi-bus ¦ vulgo Ladegaarden à Danis deserta et combusta, vbi Sueci postea Suggestum tormen-tarium fovgeas pro Mertarijs fruxere. 4. Anger angustus vbi Sueci accessus obsidionales fur:¦mauere vt opera meliori connexu iungerentur. 5. Fovea pro tribur Mortarijs. 6. Muni-momentum sorsicatum valge Tenaillewerk, iuxta quod magnus ille Suecorum suggestus ¦ vi-ginti septem Tormentis muralibus munitus excitabatur.7. Munimenta exteriora à Dania Danis deserta et à Sucis pro N. 8. intercissa. 9. Suburbium occidentale cum ¦ munitionibus suis sub aduentum Suecorum ab ipsismet Danis in Cineres redactum met de 10. Hortus Ser. Reginæ Dania. 11. Opera Suecorum, vt acces:¦sus obridionales Reductas Lineæ Stationes Vigilum primaria, et alia in Suburbiirbie orbio Occidentali. 12. Primaria statio excubiarum Eques-trium. 13. Suecoru ¦ tormenta quibus Danorum Pontonas petebantur. 14. Maier Danorum Ponto. 15. Porta Orientals. 16. Hortus Regis, Roosenburgh dictus. ¦ vbi Legatus Suedicus Il-lustr. Dn. Baro Steno. Bielke Detinebatur. 17. Peptentrionalis 18. Turris a Suecia diruta tg. 19. Porta ¦ Occidentalis et Suggartus in fastigio propugnaculi excitantus vulgo Canattier. 20. Perticus vulgo Lööngangk. 21. Danorum ¦ Naues bellicæ et Pantones

Panoramiczny widok Kopenhagi podczas oblężenia przez wojska szwedzkie

Miedzioryt czarno-biały

No: 86

No-86-XXXX-1-b No-86-XXXX-1-a

Panoramiczny widok Kopenhagi podczas oblężenia przez wojska szwedzkie, wydrukowany z trzech płyt i zszyty. Ze słynnego dzieła historycznego Pufendorfa o krótkim panowaniu króla szwedzkiego Karola Gustawa X. Przedstawienie, otoczone bordiurą girlandową, z tytułem w ozdobnym kartuszu na górnym marginesie, duży ozdobny kartusz ze szczegółową legendą i tekstem na SW. Ponadto bogaty sztafaż wojskowy i figuratywny. Podczas Wojny Północnej, armia szwedzka pod Karolem X Gustav ze Szwecji, po inwazji na duński kontynent Jutlandia, szybko przekroczył zamarznięte cieśniny i zajął większość duńskiej wyspy Zelandia inwazja rozpoczęła się 11 lutego 1658 r. To zmusiło Duńczyków do proszenia o pokój. Wstępny traktat z Taastrup, został podpisany 18 lutego 1658 r. ostatecznym traktatem, tj Traktat z Roskilde podpisany 26 lutego 1658 r., przyznający Szwecji duże zdobycze terytorialne. Szwedzki król nie był jednak zadowolony ze swojego oszałamiającego zwycięstwa i na Tajna Rada odbędzie się Gottorp 7 lipca Charles X Gustav postanowił wymazać swojego niewygodnego rywala z mapy Europy. Bez żadnego ostrzeżenia, wbrew traktatom międzynarodowym, rozkazał swoim żołnierzom atak na Danię i Norwegię drugi raz. Wojska szwedzkie nigdy nie opuściły Danii po pokoju i zajęły już całą Danię z wyjątkiem stolicy, Kopenhagi. Po nieudanym ataku Kopenhaga została oblężona w nadziei na złamanie obrony głodem. Jednak w październiku 1658 roku holenderska flota pomocy pod dowództwem porucznika-admirała Jacob van Wassenaer Obdam pokonał szwedzką flotę w Bitwa o dźwięk i zniósł blokadę morską, aby zaopatrzenie i armia pomocnicza mogły dotrzeć do stolicy. Holendrzy byli sojusznikiem Danii z Wojny angielsko-holenderskie i bali się, że szwedzka kontrola nad Bałtykiem zrujnuje ich zyskowny handel na tym obszarze. Na pierwszym planie widoczna, znacznie zniszczona twierdza Ladeganten dzisiaj nosi nazwę Kastellet, Kastellet to cytadela położona w Kopenhadze w Danii. Jest to jedna z najlepiej zachowanych twierdz w Europie Północnej. Zbudowany jest na planie pięciokąta z bastionami w narożach. Kastellet był ciągły z pierścieniem bastionów, które kiedyś otaczały Kopenhagę, ale z których do dziś zachowały się tylko mury Christianshavn. Na terenie Kastellet znajduje się wiele budynków, w tym kościół Cytadela oraz wiatrak. W okolicy odbywają się różne działania wojskowe, ale służy głównie jako park publiczny i miejsce historyczne. Cytadela w 1648 r. z zamkniętym dokiem Król Danii Chrystian IV zainicjował budowę Kastellet w 1626 r., budując wysunięty post, Reduta św. Anny (duński: Sankt Annæ Skanse), na wybrzeżu na północ od miasta. Reduta strzegła wejścia do portu wraz z bunkrem zbudowanym na północ od Christianshavn, który właśnie powstał po drugiej stronie cieśniny między Zelandią a Amager. W tym czasie fortyfikacje sięgały tylko tak daleko na północ, jak dzisiejsza stacja Nørreport, a następnie wracały na południowy wschód, by spotkać się z wybrzeżem w Bremerholm, Królewskiej Stoczni. Jednak częścią planu króla było poszerzenie obszaru warownego miasta poprzez porzucenie starego Wału Wschodniego i zamiast tego przedłużenie wału na północ, aby połączyć go z Redutą św. Anny. Plan ten został zrealizowany dopiero w połowie lat czterdziestych XVII wieku, krótko po tym, jak król Fryderyk III zastąpił króla Christiana IV Kastelleta w 1880 roku z Ogrodem Komandorskim po prawej stronie. Po szwedzkim oblężeniu Kopenhagi (1658–1660) do pomocy w odbudowie i rozbudowie konstrukcji wezwano holenderskiego inżyniera Henrika Rüse. Fortyfikacja nosiła nazwę Cytadellet Frederikshavn (tłumaczenie Cytadela Frederiksborg), ale jest lepiej znana jako Kastellet („Cytadela”). Kastellet był częścią obrony Kopenhagi przed Wielką Brytanią w bitwie o Kopenhagę. Christen Købke (1810-1848), duński malarz związany ze złotym wiekiem malarstwa duńskiego, dorastał w Kastellet i wykonał wiele obrazów tego obszaru. Podczas niemieckiej inwazji na Danię 9 kwietnia 1940 r. wojska niemieckie lądujące w pobliskim porcie zdobyły Cytadelę bez oporu. Kastellet został odnowiony w latach 1989–1999 dzięki funduszom z A.P. Fundusz Ogólny Møllera i żony Chastine McKinney Møller.

Legenda: W osobnym kartuszu na SW
Kartusz: Na NE tytułowy, prosty zintegrowany w ramce, z legendą na SE, bogato zdobiony lufami armat, zbroją, sztandarami archaniołem z fanfarą tytanami unoszącymi kartusz
Ramka: Wałek barokowy z laurami
Sygnatura: W kartuszu tytułowym: „Operâ E.I. Dahlbergh, Locumt. Supr. Castr. Metat…
Format: 285×585

Nr katalogu CRP: No-86-XXXX-2

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj