85. Repræfentatio Scenographica Arcis ¦ CRONENBURG…

85. Repræfentatio Scenographica Arcis ¦ CRONENBURG ¦ Auspicius S.R.M. Sueciæ ductu vero Exell. Dn. Com. C.G.Wrangelij ¦ Reg. Sue. Ar-chithalassi et Locumtenentis Regij Generalis d. 15. Aug. oppugnari ¦ captæ etd 6 Septemb: pactionibus occupatæ. Anno. 1658. ¦ A. Propugnaculum extra fossam à Danis desertum. B. Suecorum accessus ad propugna: ¦ culum istud et quomodo se inibi ad declinandos hostium ictus muniuere. C. Propu:¦gnaculum minus in formam lunæ dimidiata. D. Accessus addimi-diatam ¦ lunam. E. Suecorum Vinea incepta E. Suggestus Suec. 6. Tormentis instructus, quorum duo 36.quatuorvero ¦ 24 librarum glo-bos iacublabantur quibus q: alæ propug. G. et H. dilacerata. I. Ac:¦cessus in margine fossæ ad murum obdispensandas aquas fossam interfecantem quam ¦ vulgo Bàhrn vocant. K. Mor-taria Suec. lapides et pilas granatenses emittentia. L. Suggestus ¦ Suecor. M. Vltim, Suecor Sug. ad quatiendum propug. N. O. Nauis bellica Danorum in ¦ Snaren Swen dicta a Suecis intercepta et absorpta.

Miedzioryt przedstawia szturm Szwedów pod dowództwem generała Wrangla od 15 sierpnia do 6 września 1658 r. na zamek Cronenburg

Miedzioryt czarno-biały

No: 85

No-85-XXXX-1-b No-85-XXXX-1-a

Miedzioryt przedstawia szturm Szwedów pod dowództwem generała Wrangla od 15 sierpnia do 6 września 1658 r. na zamek Cronenburg. Na pierwszym planie znajduje się szczegółowy obraz wojsk szwedzkich w walce oraz w fazie odbudowy. Pośrodku zdjęcia zniszczony zamek, do którego wciąż strzelają. Wskazano trajektorie armat, bomb zapalających i pocisków moździerzowych. Tragedia Hamleta, księcia Danii, rozgrywa się w fikcyjnej fortecy o nazwie Elsinore, prawdopodobnie opartej na zamku Kronborg, w mieście Helsingør na północno-wschodnim wybrzeżu Danii. Pierwotnie zbudowany w latach 20. XIV wieku, Kronborg został przebudowany w 1574. Ten grawer z końca XVII wieku przedstawia Kronborga pod ostrzałem armat podczas wojny duńsko-szwedzkiej w latach 1658-60, kiedy Szwecja najechała Danię kilkadziesiąt lat po śmierci Szekspira. W 1629 roku chwilowa nieuwaga dwóch robotników spowodowała, że w nocy z 24 na 25 września znaczna część zamku spłonęła. Tylko kaplica została oszczędzona dzięki sile jej łuków. Król Chrystian IV włożył wiele wysiłku w odbudowę zamku. Już w 1631 r. trwały prace, kierowane przez architekta Hansa van Steenwinckela Młodszego. Do 1639 roku fasada, którą zgodnie z życzeniem króla zrekonstruowano bez większych zmian, znów była wspaniała, ale wnętrze nigdy nie odzyskało w pełni dawnej świetności. Ponadto dokonano pewnych modernizacji, odnowiono w stylu barokowym portale, kominki, malowidła sufitowe i inne dekoracje. Podczas wojny duńsko-szwedzkiej w latach 1658–60 Kronborg został oblężony, zaatakowany i zdobyty przez armię szwedzką dowodzoną przez Karola Gustawa Wrangela. Podczas okupacji szwedzkiej królowa Szwecji Hedvig Eleonora z Holstein-Gottorp i siostra króla szwedzkiego Maria Eufrozyne z Pfalz mieszkały w Kronborgu, gdzie podczas kampanii odwiedził ich Karol X ze Szwecji i przyjmował zagranicznych ambasadorów. W wyniku okupacji szwedzkiej Kronborg został pozbawiony wielu najcenniejszych dzieł sztuki, w tym bogato zdobionej fontanny na dziedzińcu zamkowym, baldachimu Fryderyka II oraz szeregu dużych malowideł sufitowych zamówionych przez Chrystiana IV do sal balowych.

Legenda: W kartuszu tytułowym i w osobnym kartuszu na S
Kartusz: Na N tytułowy ozdobiony laurami, sztandarami, lufami armatnimi, dwa anioły unoszą go ponad treścią ryciny na N herb Szwecji.
Ramka: Wałek z laurami i muszlami
Sygnatura: W kartuszu tytułowym: „E.L. Dahlbergh ad viuun del.…
Format: 285×385

Nr katalogu CRP: No-85-XXXX-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj