69. Acies Seu Phalanx ¦ Pugna…

69. Acies Seu Phalanx ¦ Pugna istius quam Sustinuit ac dirigebat Regni Suc-tiæ ¦ Drotzetus Illuftriß Dn: Comes Petrus Brahe Contra Danos ¦ ad Por-tem Genewadt inter Halmstadiam Laholmiam in Hallandia, et Arxem ¦ La-holmiam Obsidione Liberat de 13 Aug: Anno 1657. ¦ Litterarum Explicatio. ¦ A. Illuftrif: Drotzetus Regni. ¦ B. Illuftr D.Gen Guftmy Banerus ¦ Bar. in Cernu Dextro. ¦ C. Illuft: D. Co-mer Eriais Stenbok ¦ Gen Rei tormentarie. ¦ D. D: Baro Henricus Hori. ¦¦ E. D.Gen: Harald Jake. ¦ F.D.Gen:Petrus Lindest. ¦ G. Suggeftus Suecarim. ¦ H. Pons ad Genewal ¦ Torment: Sueca. ¦¦ I. Gen:Baneris 8 Turmis dextri corni ¦ amnentransiens, apud. ¦ K. Jiniftrum Dano-rum cornu e campo propulit. ¦ L. Sueconum túrme Siniftri Cornu que ¦ pontem Superanint et Danor:commu ¦ dextrumregredi coegerint.

Bitwa o most Genewadt

Na SW w ramce :

Aaladextra ACIES Peditatus SVECORVM Aala Sinistra. ¦ 1. Equites comendati. 2. Turm Equitum Nobilium. ¦ 3. Legio Uplandica. 4. Chohorter fclopetarionum. ¦ 5. Legio Smålandica. 6. Dimache. ¦¦ 7. Legio Sudermannica Trib: Svinhufurid. 8. Legio Sudermannica Protrib:Harien. ¦ 9. Ostragoli sub Brotr: Dan Prüß. 10. Nericiani sub Protrib: Anrep. ¦ 11. Wermanni sub Pror: Ulfax. 12. Smålandi sub Prot: Kagg. 13. Smál: rub Hille bard. ¦¦ 14. Legio Ostrogotica. 15. Legio Weftrogotica. ¦ 16. Sclopetari. 17. Turma Equitum Nobilium. ¦ 18. Dimacha, 19. Commendati.

Na SE w ramce :

Aaladextra ACIES Peditatus SVECORVM Aala Sinistra. ¦ 20. Dimachie Tutlandi. 21. Legio Pretoriana. ¦ 22. Regine Legio 23. Skeani. 24. Dimache Schani. ¦ 25. Campinareschalli Axely Uropi Turma. ¦¦ 26. Trib:Devilzy Legio. 27. Trib: Fux. 28. Trib: Nabelwitz. 29. Trib: Frife. ¦ 30.Trib:Uhlfelt. 31. Trib.Seeftadt. 32. Trib: Steenberg Sialandi. ¦ 33 Sialandi Trib: Poterfen. 34. Sialandi Trib: Bolli. ¦¦ 35. Turma Nobilium 36. Trib:Steno Brahe. ¦ 37. Turme Generalis Chriftiani Gyldenlew. ¦ 38. Dimacha. 39. Turme Cen Trampe. 40. Dim Schani.

Miedzioryt czarno-biały

No: 69

No-69-XXXX-1-b No-69-XXXX-1

Bitwa o most Genewadt, rycina przedstawiająca formację bitewną podczas spotkania wojsk szwedzkich i duńskich 13 sierpnia 1657 r.  Zwycięska bitwa wojsk szwedzkich pod dowództwem Petrusa Brahe przeciwko duńskim siłom ekspedycyjnym w pobliżu szwedzkiego miasta Laholm 13 sierpnia 1657 r. W kartuszu tytułowym na S indeks oficerów drukowanymi literami, na S arkusza indeks jednostek wojsk cyframi arabskimi. Marsz przez pasy (szwedzki: Tåget över Bält) był kampanią wojskową prowadzoną przez królestwo szwedzkie przez lód między wyspami duńskimi. Trwała od 30 stycznia do 15 lutego 1658, kończąc się decydującym zwycięstwem szwedzkiego króla Karola X Gustawa podczas jego pierwszej wojny duńskiej. 5 czerwca 1657 Dania wypowiedziała wojnę Szwecji, która była pod silną presją w II wojnie północnej przeciwko Polsce i Rosji. Chociaż Karol X Gustaw był głęboko zaangażowany w konflikt z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, zdecydował się przenieść większość swojej armii do Jutlandii i najechać Danię. Szybki marsz króla zaskoczył wojska duńskie, których główny korpus został zmuszony do odwrotu do twierdzy Frederiksodde. Szwedzi zaatakowali i zdobyli Frederiksodde 27 października. Po zabezpieczeniu Jutlandii Karol X Gustaw starał się kontynuować swoją kampanię w kierunku Kopenhagi na Zelandii, ale przeszkodziły mu cieśniny duńskie i duńska marynarka wojenna. Ponieważ XVII wiek był najzimniejszy podczas Małej Epoki Lodowcowej, a zimy w Skandynawii były wyjątkowo mroźne, król planował wykorzystać pogodę, pozostając w Jutlandii, dopóki nie nagromadzi się wystarczająca ilość lodu, aby utrzymać ciężar jego wojsk. następnie przeprowadź ryzykowny marsz po lodzie. Po zbadaniu warunków lodowych król rozpoczął 30 stycznia 1658 r. marsz z Jutlandii przez cieśninę Mały Bełt do Fionii. Wojska szwedzkie pokonały Duńczyków pod Tybrind Vig i Iversnæs i po kilku dniach zajęły Fionii. Aby uniknąć ryzyka, że jego wojska zostaną odizolowane na Fionii, Karol X Gustaw zbadał możliwość przejścia przez lód z Wielkiego Bełtu do Zelandii. 5 lutego lód w południowej Fionii uznano za wystarczająco gruby i król zdecydował się przeprawić się do Langeland. Kontynuował podróż przez Lolland i Falster i 11 lutego dotarł do Zelandii. Z wojskami szwedzkimi stojącymi 22 km (14 mil) od Kopenhagi w dniu 15 lutego, król Danii Fryderyk III zdecydował się zawrzeć bezwarunkowy pokój ze Szwecją, kończąc kampanię szwedzką. Hazard Karola X Gustawa zakończył się katastrofalną porażką Danii. Wynikający z tego traktat w Roskilde, podpisany 26 lutego 1658, był bardzo korzystny dla Szwecji. Dania odstąpiła Skanię, Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm i Trøndelag Szwecji. Bornholm i Trøndelag zostały zwrócone Danii w 1660 roku po nieudanej próbie całkowitego pokonania Danii w drugiej wojnie przez Karola X Gustawa. W swojej historiografii kilku historyków podkreśliło kampanię i wynikający z niej traktat pokojowy jako wydarzenia, które dały Szwecji obecne „naturalne” granice. Podobnie wydarzenia te wywołały spolaryzowaną debatę na temat roli generała kwatermistrza Erika Dahlbergha w decyzji króla o marszu przez Wielki Bełt.

Legenda:          szczegółowa w kartuszu tytułowym, dwuczęściowa na S w ramce

Kartusz:           Na N tytułowy w obszernym podwójnym owalu, ozdobna kotara z herbem króla Szwecji i maszkaronem, girlandy wzdłuż całej ramki ozdobione herbami dowódców oddziałów szwedzkich i wojsk sprzymierzonych.

Ramka:            Wałek bogato zdobiony muszlami, na S brak

Sygnatura:        na S w kartuszu tytułowym: „Willem Swidde Sculp Hlmiæ. A 1629..”

Format:            285×385

Nr katalogu CRP: No-69-XXXX-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj