68. Repræsentatio ¦ Op: et Expugnationis…

68. Repræsentatio ¦ Op: et Expugnationis nuper extructi Oppidi et Muni-menti FRID ERICIUDDE abs Locumtenente te ¦ Regio Illust. et Exell. Dn. Comiti CAROLO GUSTAVO WRANGELIO 24 Octobi 165 7. factæ. ¦ A. Exellent Dn Locumtenens Regius Generalis eiusque aggressio. B. Illust. Dn. Com. de la Garral Locumten. militiæ pedestris eiusque aggressio. C. Dn. Baro Fabianus Berends suprem ¦ Vigilar prafectus et eiusdem aggressio. D. Dn. Com Nicolaus Brühe cum Legione pedestri Vplandica prin ducens. E. Dn. Baro Petrus Sparre cum Legione pedestri Sudermannica pro-pugnaculum di:¦midiam. F. impetens. G.Tribunar Fabian a Fersen Leg pedert Germanica propugn. H. assiliens cui in fubridal. I. Trib et Baro Spent. K. Dn Comitis Iacobi de la Gardie Legio pedert Germanica sub pro ¦ Trib Delwigk. L. Protrib Saniæ Legione Helringica peder-tri Propugnac. M. aggredientes et expugnanter. N. annab Efren Legion pedertri Wert-mannica. O. Trib. Hartrig Legion Polonica Propugnaculum. ¦ P. occupan. Q. Propugnacu-lum et l’armida vulgo Rauelin impetebatur et expugnabatur a Protribuno Sante 200 pedites selectos. R. Adiutans Gen Stowing ducens Legiones Equestres Ostgothicam ¦ Darmfadensem Anhaltinam, Owerbecensem Aschenbergicam et Ducis Croyaquæ equis descenderunt. S. Heic Equitatus sub Principe Anhaltino impressionem faciebant Legiones vero Upplandica et ¦ Wargothica a Protribuno Erico Planting, portquam ordiner palorum. T. in aquas urque pro-tensorumpos præterierant, partim fecuribus considerant. V. in munimentum introducebantur. W. Fuga et ¦ ceptur Danorum ad Cartellum minar. . Regni Danie Marscus Dn. Andreas Bilde et Dn. Mogens Hieg idem Senator Regni heic capiebantur. Y. Minor sed prosundior fossa ad excludendas hos:¦dium insidias in medio fossæ principalis ducta z Accessus et suggestus tor-mentari fuccoru Colle patibulario. d. 26. Aug. exitati. 1. Porta Regia. 2. Porta media. ¦ 3.Porta Montis Marini. 4. Maues Hellando Danicæ fub expugnane vrbi Medelfar dum abeutus.

Sztorm Szwedów na Frederiksodde

Miedzioryt czarno-biały

No: 68

No-68-XXXX-1-b No-68-XXXX-1-a

Sztorm Szwedów na Frederiksodde w dniu 24 października 1657. Składa się z dwóch części odbitych z dwóch płyt. Z Galgebakken widać w dół fortyfikacje, miasto i Mały Pas. Wojska szwedzkie liczyły ok. 2 tys. 7000 dobrze wyszkolonych żołnierzy – po stronie duńskiej było ok. 3000 mężczyzn, z czego większość stanowili nieprzeszkoleni, świeżo zwolnieni chłopi. Bitwa została szybko rozstrzygnięta i Szwedzi zajęli miasto. Od 1651 do 1664 Frederiksodde to nazwa twierdzy, którą Fryderyk III zbudował na Bers Odde. Dwumiesięczne oblężenie zakończyło się 24 października 1657 r., kiedy to Szwedzi pod dowództwem feldmarszałka i admirała Rzeszy Wrangla szturmowali niedokończoną twierdzę, która po niespełna dwóch godzinach walk musiała się poddać. Poległo ponad tysiąc ludzi, reszta dostała się do niewoli, a wśród nich ranny marszałek Rzeszy Anders Bille. Zmarł kilka tygodni później w szwedzkiej niewoli. W 1664 roku twierdza otrzymała nazwę Fredericia.

Legenda: szczegółowa w kartuszu tytułowym alfabetyczna i numeryczna
Kartusz: Na N tytułowy w obszernym owalu laurowym z herbem Szwecji na N i Danii na S
Ramka: Wałek bogato zdobiony laurami
Sygnatura: na S w kartuszu tytułowym: „Erich Dahlbergh ad viuum del.”
Format: 285×485

Nr katalogu CRP: No-68-XXXX-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj