63. Ichnographia Oppidi ¦ ITZEHOÆ ¦…

63. Ichnographia Oppidi ¦ ITZEHOÆ ¦ in Stormaria ad fluuium Storam, quæ ¦ à S. R. M. Sueciæ d. 6. Augusti obsessa ¦ et post quam die fequenti globis ignitis ¦ ignitesaccenfa de-flagraverat, à Danis de:¦ferta An. 1657.

Plan twierdzy Itzehoe

Legenda:

Litterarum Explicatio. ¦ A. Oppidum novum. ¦ B. Oppidum Vetus præ propere ¦ desertum. ¦ C. Templum parochiale. ¦ D. Cænobium Virginum. ¦ E. Suggest Tormentar. Suecor. ¦ F. Tormenta pro quibus tumuli ¦ nondum erant excitati. ¦ G. Parmula statim occupata. ¦¦ H. Molendinum vbi suecor erat:¦agressio. ¦ I. Circum vallationes nova, ¦ Castroru a Danis desertæ. ¦ K. Molendina. ¦ L. Balista feu mortariu. Suec: ¦ M. Valementa feu latebra Suec. ¦ N. Cemeterium.

Miedzioryt czarno-biały

No: 63

No-63-XXXX-1-b (2) No-63-XXXX-1-a (2)

Plan twierdzy Itzehoe z niewielkim przedstawieniem bitwy i alegorycznym kartuszem (legenda). Itzehoe to średniej wielkości miasto w południowo-zachodniej części Szlezwicka-Holsztynu po obu stronach Stör. Jest miastem powiatowym powiatu Steinburg i jednym z najstarszych miast Holsztynu. Miasto leży bezpośrednio po lub po obu stronach Stör na terenie pagórkowatym i gęsto zalesionym. Część po prawej stronie jesiotra leży na morenie czołowej, która również stanowi granicę między gęsiami a bagnami. Część po lewej stronie jesiotra leży częściowo na Münsterdorfer Geestinsel. W dole miasta Störmarsch rozszerza się po prawej stronie, tworząc Wilstermarsch, a po lewej stronie, tworząc Krempermarsch. Miasto jest częścią regionu metropolitalnego Hamburga. Powierzchnia miasta obejmuje łącznie 2803 ha (tereny zabudowane 757 ha; ulice, place, akweny 371 ha; parki, tereny zielone, boiska sportowe, cmentarze 216 ha; tereny rolne 763 ha; działki 46 ha tereny leśne 650 ha). Miasto graniczy z gminami Heiligenstedten, Oldendorf, Ottenbüttel, Schlotfeld, Oelixdorf, Münsterdorf, Breitenburg (z okręgiem Nordoe), Kremperheide i Heiligenstedtenerkamp. Najbliższe miasta to Wilster, Krempe i Kellinghusen; najbliższe większe miasta Neumünster, Heide, Elmshorn i Hamburg. Klimat jest umiarkowanie wilgotny i morski. Średnia roczna temperatura wynosi 8,2 °C (maksymalna temperatura 28 °C, minimalna temperatura −10 °C), ilość opadów 860 mm. Itzehoe został po raz pierwszy wymieniony jako „Ekeho” przez Saxo Grammaticusa w XII wieku. 1196 napisał kolejną wzmiankę „de Ezeho”. Znaczenie nazwy jest nadal kwestionowane: jedną z możliwości byłoby „pastwisko w zakolu rzeki” (średnio-dolno-niemieckie „hô” oznacza płaski, wzniesiony cypel w równinie lub meandrze rzeki, środkowo-dolnoniemieckie „ete” dla pastwisko). Dzisiejszy Bach Itze to nazwa potoku, który został nazwany na cześć miasta dopiero w XX wieku, a nie odwrotnie. Aby chronić się przed duńskimi wikingami grasującymi z północy, Esesfeldburg został zbudowany w 810 r. pod panowaniem Karola Wielkiego w Oldenburgskuhle, ale nie jest to bezpośrednio związane z rozwojem Itzehoe. Pod ich opieką arcybiskup Ebo z Reims zbudował latem 823 r. mały klasztor lub dom modlitwy „Cella Welana” na terenie dzisiejszego Münsterdorfu jako bazę dla zapoczątkowanej przez niego chrześcijańskiej misji w Danii. Większy zamek Echeho, zbudowany około 1000 roku w pobliskiej Störschleife, stał się zalążkiem osady, która, dzięki nadaniu praw miejskich Lübece (1238), w połączeniu ze zwolnieniem z cła, które w tym czasie otrzymał dopiero Hamburg w państwo, a później prawo zrębowe (1260 r.), rozwinęło się w miasto handlowe. W tym czasie Itzehoe zajmował się handlem solą, suknem i zbożem, a czasami był ważnym ośrodkiem europejskiego handlu wschód-zachód. Po drugiej stronie rzeki kolejne osady powstały wokół dziedzińca klasztornego (ok. 1260 r.) oraz kościoła Wawrzyńca (wzmiankowanego po raz pierwszy w 1196 r.). Olstein-Itzehoe był również krótko rezydencją hrabstwa Holstein-Itzehoe w XIII wieku. Z powodu tej mieszanki świeckich i duchowych rządów w Itzehoe, od 1617 do 31 marca 1861 na obszarze miejskim istniały cztery oddzielne okręgi sądowe (jurysdykcje), każdy z własnym szubienicą. Kamienny zamek został zbudowany przez hrabiów Schauenburg około 1180 roku na starym wale w obrębie Störschleife. Obowiązywało średniowieczne prawo zamku. Powiązany Galgenberg to kurhan z epoki brązu między Struvestrasse a obwodnicą Galgenberg w dzielnicy Wellenkamp. Ostatnia publiczna egzekucja odbyła się tam 18 grudnia 1856 r. mordercy Johanna Lau z Brokdorfu. W osadzie kupieckiej (Neustadt) założonej w 1238 r. przez Adolfa IV z Schauenburga i Holsztyna obowiązywało prawo Lübeckie. Galgenberg z miasta Lübsche był kurhanem z epoki brązu na Buchenweg na wschód od Lübschen Brunnen. Ponadto klasztor cystersów założony w 1256 r. posiadał własne prawo. W 1541 roku w okresie reformacji klasztor został przekształcony w arystokratyczny klasztor ewangelicki, który istnieje do dziś. Do dziś istniejący dziedziniec klasztorny obok kościoła św. Wawrzyńca jest również jednym z najstarszych zachowanych obszarów w Itzehoe. Na szubienicy klasztoru znajdował się grób germański. Ponadto na dzisiejszym obszarze miejskim istniało panowanie Breitenburga z własnymi prawami. Wzgórze szubienicowe lorda Breitenburga leżało na wzgórzu na północny wschód od Kratt. Średniowieczne Itzehoe podzielone było na dzielnice mieszkalne. Przez długi czas w starym mieście mogli mieszkać tylko rzemieślnicy (ogrodnicy, beczkarze), kupcy i inni rzemieślnicy musieli osiedlać się w nowym mieście, podzielonym na cztery kwartały, z skoncentrowaną w nich mieszczańską klasą wyższą. najstarsze dzielnice wokół rynku. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto było wielokrotnie okupowane i plądrowane, ale większych zniszczeń nie doszło, gdyż rada miejska bez walki poddała miasto generałowi Wallensteinowi w 1627 roku. W rezultacie Itzehoe było w stanie utrzymać swój status jako piątego spośród osiemnastu miast Szlezwicka-Holsztynu. Po tym, jak Itzehoe przez długi czas było w dużej mierze oszczędzone od wojen, miasto zostało prawie całkowicie zniszczone przez żołnierzy szwedzkich w 1657 r. w wojnie duńsko-szwedzkiej (1657-1658). W rezultacie krużganek kościoła Laurentii jest jedyną zachowaną średniowieczną budowlą w Itzehoe. W XVII wieku Itzehoe było siedzibą pieszego pułku książęcego księcia Jerzego (około 1500 ludzi), a w XVIII wieku trzech kompanii kirasjerów i dragonów z pułku życia. W 1712 r. w Itzehoe wybuchła azjatycka dżuma dymienicza, sprowadzona z Prus Wschodnich i Polski. W wyniku choroby zmarło 250 mieszkańców (około 7% z ówczesnych 3500 mieszkańców). Itzehoe został tylko pośrednio dotknięty wojnami napoleońskimi poprzez tranzyt i zakwaterowanie oraz obciążenia finansowe. Od 1807 roku Itzehoe na krótko stało się rezydencją elektora Wilhelma I Hesse-Kassel, który uciekł przed Napoleonem na wygnanie. Przed powstaniem Schleswig-Holstein, w którym duża część obywateli Itzehoe opowiedziała się po stronie niemieckiego ruchu Schleswig-Holstein, w latach 1835-1848, a później ponownie w latach 1852-1863 w Itzehoe spotykało się Holsztyńskie Zgromadzenie Stanowe, zakładając w ten sposób Historia parlamentaryzmu w Szlezwiku-Holsztynie. Po wojnie niemiecko-duńskiej Księstwo Holsztyńskie początkowo przypadło Austrii, której gubernator Ludwig Karl Wilhelm von Gablenz zwołał po raz ostatni Zgromadzenie Holsztyńskie 11 czerwca 1866 r. Konferencji uniemożliwiły jednak skutki uboczne wojny niemiecko-niemieckiej. Po zakończeniu wojny Księstwo Holsztynu, w tym Itzehoe, przypadło Prusom: w 1867 r. wraz z Księstwem Szlezwiku utworzono prowincję Szlezwik-Holsztyn. Wraz z połączeniem kolejowym (1847) i połączeniem z nową autostradą z Hamburga do Rendsburga (1846) rozpoczęła się era przemysłowa w Itzehoe, tak że w XIX i później w XX wieku wiele firm handlowych i przemysłowych (m. in. produkcja cukru, tkactwo, przemysł chemiczny i stoczniowy) osiedliły się w okolicach Itzehoe, co pomogło miastu odzyskać większe znaczenie gospodarcze.

Legenda: w osobnym kartuszu na SE, bez ornamentyki.
Kartusz: Na NW kartusz tytułowy ozdobiony liśćmi laurowymi
Ramka: Wałek ozdobny z koniczynami stylizowanymi
Sygnatura: W kartuszu tytułowym: „Er. I. Dahlbergh. Del.
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-63-XXXX-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj