49. Repræfentatio Solennis Pompa,qua Ser.ac ¦…

49. Repræfentatio Solennis Pompa,qua Ser.ac ¦ Potentiß. SUECIA REX a Celfi Transilvania Principe Dn. Georgio Rakozio ¦ prope arcem Schmieloua excipiebatur d.7. April. 1657. ¦ Nomina Generalium Hungaricorum. ¦ A.Ioann. Kemeny Supr. Exercit. Dux. B. Stephang Petki Suprem. Marefchall, et Gen. ¦ C. Michael Mikes Cacellar.et Gen. D. Thomas NaigiVice Generalis. E. Balthafar Kemeny ¦ Primar: Aga-zonu Magifteret Gen. F. Paulus Petki Primar: Thefaur et General. ¦ G. Stephanus Ebeni Vice Agazon. Magit. H. Andreas Poppi Vice Marefchal. I. Sebessi ¦ Peditum Suprem.Capitan. K. Bakos Gaboromniü Heidukarum et Siculor:Supr ¦ Capitaneus Aga. L. Andreas Gaudi Vice Capitan. ¦ Nomina Generalium Cofaccicorum. ¦ M. Antonis danowix Supr Aga. Gen. N. Skrizki Comiar. Gen. ¦ O. Solimannus Capitan. Aga. P. Traz Ferenz Cap. Agay ¦ Dahlberg ad vir delin

Spotkanie Karola Gustawa z Jerzym Rakoczym

Miedzioryt czarno-biały

No: 49

No-49-3133-1-b No-49-3133-1-a

Spotkanie Karola Gustawa z Jerzym Rakoczym 7 (17) kwietnia 1657 r. w pobliżu zamku Ćmielów. Kartusz w typie lambrekina, ciężkie kotary rozsunięte niby kurtyna w teatrze pozwala ją spojrzeć w głąb, na historyczny obraz. Spotykają się potencjalni rozbiorcy na polskiej ziemi. Najbliżej nas, na wzniesieniu, surmiści i dobosze Rakoczego dmą w trąby, po lewej biją w kotły i bębny. Od małej osady, która stanowiła kwaterę Rakoczego, biegnie środkiem obrazu kręta droga. Po obu jej stronach ustawiły się w rozwiniętym szyku w głąb jazda siedmiogrodzka i jazda kozacka. Z lewej strony, na wzgórzach, piechota i działa siedmiogrodzkie oddają salwy honorowe. Z prawej, na zapleczu wojsk węgierskich, zamek Ćmielów, murowany, trzykondygnacyjny, otoczony słabą palisadą. W środku obrazu Karol Gustaw na koniu, na czele swego sztabu, uchyla kapelusza odpowiadając na niski ukłon Rakoczego. Książę siedmiogrodzki przedstawiony jest również na koniu jako tęgi, brodaty mężczyzna. Za nim jego sztab, dowódcy, generałowie. W typie ubiorze podobni do księcia, wyraźnie zróżnicowani w stosunku do Szwedów. Legenda podaje generalicję węgierską i dowódców kozackich: a. Joan Kemény, naczelny dowódca wojsk siedmiogrodzkich. b. Stefan Petki, wielki marszałek i generał. c. Mihał Mikos, kanclerz i generał. d. Tomasz Naigi, wicekanclerz. e. Baltazar Kemény, zarządca Agozonii”. f. Paweł Petki, skarbnik i generał. g. Stefan Ebeni, wice zarządca Agozonii. h. Andrzej Poppi, wicemarszałek. i. Sebessi, dowódca piechoty. k. Bakos Gabor, dowódca hajduków i oddziałów specjalnych (siculorum). 1. Andrzej Gaudi, zastępca dowódcy. Dowódcy Kozaków: m. Antoni Zdanowicz, naczelny dowódca. n. Skrizki Skrzycki?), generalny komisarz. o. Soliman, kapitan. p. Ferens Traz, kapitan. Miedz.; 30×38,5 cm. Sygn.: Dahlbergh ad viv. delin.

Legenda: W kartuszu tytułowym na N
Kartusz: Kartusz w typie lambrekina, ciężkie kotary rozsunięte niby kurtyna w teatrze pozwala ją spojrzeć w głąb, na historyczny obraz. Nad kartuszem herb gryf w koronie, poniżej maszkara. Na S w ramce tarcza otoczona labrami
Ramka: Wałek ozdobny
Sygnatura: W kartuszu tytułowym: Dahlbergh ad viv. delin.
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-49-3133-1

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj