4. BREMA ¦ Situatione circumiacente ¦…

4. BREMA ¦ Situatione circumiacente ¦ A. Porta St. Stephani ¦ B. Port: Chathe-draly. ¦ C. P. Anscary. ¦ D. P.Nobilium. ¦ E. P. Australis. ¦ F. Sponsa. ¦ G. Mesckaften.

Plan Miasta Brema

Miedzioryt czarno-biały

No: 4

No-04-3094-b No-04-3094-a

Plan Miasta Brema. Dwuczęściowe obraz przedstawia plan miasta i okolice miasta Bremy. Erich Jönsson Dahlbergh stworzył różne plany i widoki miasta wzorując się na pracach Matthausa Meriana. Plan załączony w dziele Puffendofra jest kompilacją jego wcześniejszych prac. Górna połowa arkusza, otoczona dekoracyjną ramką, przedstawia czyste mury graniczne miasta Brema i przepływającą przez nie Wezerę. Legenda wymienia siedem bram miejskich (nie pokazanych na planie). Dolna połowa przedstawia Bürgerweide i Weser oraz okolice Bremy z terenami, które później należały do miasta (Holler Land, Blockland itp.). Na północy przedstawienie kończy się południowymi granicami księstwa oldenburskiego i księstwa lüneburskiego, na południu z Hemelingen, Horn i Grambke. – Z zakładką pośrodku, delikatne zagięcie w kształcie pudełka w lewym górnym rogu.

Legenda: W kartuszy tytułowym lista bram miasta
Kartusz: Tytułowy na S zintegrowany w ramce
Ornamentyka: Na N anioły wznoszące insygnia królewskie: jabłko, berło i koronę, po bokach cherubiny trzymające herb Szwecji i herb Wazów. Na N bogato zdobiony kartusz tytułowy z głowami lwów. Ramka na W i E anioły wznoszące koronowane wazy. Ramka wyjątkowo ozdobna.
Sygnatura: Na SE w treści ryciny: E.I.D B. Delin.
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-04-3094

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj