32. Ichnographia Castelli ad Caput Vistulæ…

32. Ichnographia Castelli ad Caput Vistulæ vulgo HOFT SCHANTZ tribus Dantisco mil-liarib à S. R. M. Sueciæ 19. Maij An. 1656. exstrui cæp ti, nec non Castroru ab Excell. Dn. Campi Marescallo Com. Steenbokio eodemanno ibi positorum. Nomina Propugnaculorum. A. Carolus Gustavus. B.Adolphus Ioannes. C. Ericus Oxens:arna. D. C.G. Wrangelius. E. Ar-fwidus Wittenberg. F. G. O.Steenbok, Nomina Legionum Equitatu. 1. Statio Prim Ill. D. Com Stenbokij. 2. Statio Ill.D. C. Iacob. de la Gardie. 3. Prætoria S.R. M… 4 Turmæ. 4. Leq. D. Cancellarij Regni. 8. Turma. 5. Le Pr. Megapolitani… 8. Turmæ. 6. Leg. D. C. Stenboky… 8. Turm. 7. Landgraf Hassiæ Homb…8. Turm. 8. L. D. C. Königsmarkij. 9. Drag. Landgr. Has-siæ…2. Centur. Nom. Leg. Pedit. 10. Prætor S. R. M… 4 Cent, 11. Leg. Dalkarleorü… 8. Cent. 12. Leg. Westrogothica…8. Cent. 13. Finnoru. Gertenij…. 8. Cent. 14. I. C. de la Gardie…8. Cent. 15. Finnoru. Mallinij…8. Cent. 16. Leg. Ser. Elect. Brandenb…8. Cent. 17. Opera vet-era tempore Regis Gust. Adolphi magni erecta. 18. Noui. Reductus, Circumuallationes et Suggartus circum Castra. 19. Pons naualis Castra Reg Suec. et Statio primaria ad pagum Stibelau in Campis Gedanen sibus ab Illustr. C. Gustauo Ott Steenbok posita d. 15. Marij. relicta a.d. 4. Apr. A. 1656 A. Statio primaria D. Steenboky B. StatioIll. D. Com Iacobi de la Gardie C. Statio Ill.D.C Totti D. Sta Rei Tor-mentar. E. Sta. Legi. Westro:goth Trib. Lilli chook F. Leg. Dahlkaria. G. L. Finnonical Pleut-nerij H.Leg. Fin. Gertennij. I. Leg. Germanica. Com dela Gardie. K. Leg. Burdonij

Gdańska Głowa (niem. Danziger Haupt)

Skala przybliżony 1:10000, podziałka liniowa: 80.pert Rhint

Miedzioryt czarno-biały

No: 32

No-32-3117-1-01074-38492-b No-32-3117-1-01074-38492-a

Gdańska Głowa (niem. Danziger Haupt) – miejsce rozwidlenia się Wisły w jej końcowym biegu na dwa ramiona: gdańską Wisłę (Martwa Wisła) i elbląską (Szkarpawa), w pobliżu wsi Drewnica (województwo pomorskie). W XVII wieku ważny posterunek obronny Gdańska.  Była oddalona od centrum Gdańska o ok. 20 km.  Forteca odegrała pewną rolę podczas wojen polsko-szwedzkich, jednak bardziej przysłużyła się atakującym Szwedom niż obrońcom, dlatego pod koniec XVII wieku zdecydowano o jej likwidacji. Obecnie zabytkowa śluza jest jednym z elementów szlaku wodnego Pętla Żuławska. Forteca była położona pomiędzy ramionami Wisły i Szkarpawy, niedaleko ich ujścia do zatok Morza Bałtyckiego. Prawdopodobnie pierwsze stałe umocnienia powstały krótko przed 1626 jako szaniec z czterema bastionami. W drugiej połowie lipca 1626 Gdańska Głowa została zajęta przez wojska szwedzkie i znacznie rozbudowana. Została obsadzona silną załogą, która odparła atak wojsk gdańskich w styczniu 1627 roku. Obsadzenie przez Szwedów twierdzy pozwoliło do 1635 kontrolować im handel wiślany Gdańska. Od spływających do Gdańska statków wiślanych i tratew z drewnem były pobierane opłaty, a towary potrzebne Szwedom były zatrzymywane i konfiskowane. Fortyfikacja wróciła pod zwierzchnictwo Gdańska po rozejmie w Sztumskiej Wsi (12 września 1635) i została ponownie obsadzona przez załogę wydzieloną z wojsk garnizonu miejskiego. W obliczu zagrożenia szwedzkiego w 1655 została obsadzona 200 żołnierzami, jednak została zdobyta przez Szwedów w lutym 1656. Szwedzi rozbudowali fortyfikacje i stworzyli potężną twierdzę wodno-ziemną typu holenderskiego, o szerokości ponad 500 m, z załogą liczącą około 600-800 osób i około 50 dział różnych kalibrów. Twierdza zapewniała Szwedom panowanie nad całą deltą Wisły, a ponadto stanowiła miejsce wypadowe przeciwko Gdańskowi. W czasie walk po 1655 kilkakrotnie nieskutecznie próbowano odzyskać Gdańską Głowę. Decydujące oblężenie rozpoczęło się 25 września 1659, siłami około 5500 zbrojnych, wyposażonych w blisko 40 dział i moździerzy. Wojska rozpoczęły bombardowanie twierdzy, a Szwedzi zdani jedynie na własne siły skapitulowali i na honorowych warunkach opuścili ją 22 grudnia 1659. Ponownie obsadziło ją 1500 żołnierzy gdańskich. Planowana była rozbudowa fortyfikacji, w końcu jednak zdecydowano się je rozebrać w drugiej połowie XVII wieku, ponieważ koszt ich utrzymania przekraczał możliwości Gdańska. Poza tym obawiano się, że jeśli znowu zostanie zdobyta przez przeciwnika, ponownie może stać się miejscem blokady spływu wiślanego. W 1812 teren dawnej twierdzy został obsadzony przez Francuzów; być może istniały tam jeszcze resztki dawnych umocnień. Resztki twierdzy rozebrano ostatecznie przy okazji wykonywania przekopu Wisły pod koniec XIX wieku (1890-1895); część terenu dawnej twierdzy została zajęta przez infrastrukturę przekopu. Pozostała część to obecnie płaski teren wykorzystywany rolniczo. Obecna Gdańska Głowa to nazwa wybudowanej w 1895 roku śluzy na Szkarpawie. Śluza odcina wody Wisły od Szkarpawy i znajduje się na obszarze Żuław Wiślanych (Drewnica). Gdy do Karola Gustawa dotarła wieść o powstaniu w południowej Małopolsce, przyśpieszył rokowania z elektorem brandenburskim i zawarł z nim 17 stycznia w Królewcu układ, na mocy którego Prusy Książęce stały się lennem Szwecji i oddawały Szwedom do dyspozycji swój korpus posiłkowy liczący 1,5 tys. żołnierzy. Gdy tylko układ z elektorem został podpisany, Karol Gustaw przerwał oblężenie Gdańska i ruszył na południe. Armię inflancką 30 stycznia wysłał na Żmudź, a w Prusach zostawił korpus Stenbocka, który miał kontynuować oblężenie Malborka. Niemałym sukcesem Szwedów było zdobycie w lutym twierdzy Głowy Gdańskiej. Karol Gustaw musiał teraz działać zdecydowanie, gdyż stosunek sił zmieniał się bardzo szybko. Służbę u Szwedów porzucały stojące dotąd przy nich oddziały wojskowe Rzeczypospolitej. Bardzo poważną stratą było odejście 2 lutego pułku jazdy litewskiej Połubińskiego, który skierował się w kierunku Bielska. 12 lutego do stolicy Chanatu Krymskiego Bakczysaraju przybyło polskie poselstwo z podczaszym chełmskim Janem Szumowskim na czele. Posłowie zostali przyjęci bardzo życzliwie, a wchodzący w skład poselstwa tłumacz Piotrowicz powiadomił listownie Jana Kazimierza, że wiosną chan ruszy na Szwedów z całą potęgą.

Legenda: W kartuszu tytułowym na SW i w kartonie na NE, karton przedstawia obóz szwedzki w miejscowości Stibelau, plan obozu w skali przybliżonej 1:1000, podziałka liniowa: 60. Pert.Rhinl. Na N pod ramką karton z profilem fosy odcinającej twierdzę od stałego lądu z podziałką liniową: 50. Ped. Rhinl.
Kartusz: Tytułowy na SW
Ramka: Wałek ozdobny
Sygnatura: między częściami ryciny na W: W. Swidde Sculp: Holmiæ. A. 1694
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-32-3117-1-01074-38492

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj