16-2c. CRACOVIA ¦ Sedes Regia obseba…

16-2c. CRACOVIA ¦ Sedes Regia obseba et a ¦ Serenißimo Sveo: Gothorum Rege ¦ CAROLO GVSTAVO ¦ diditione capta d: 8 Octob: Anno 1655.

Oblężony Kraków

Na NW:

Nomina Legionum ¦ Suecorum Equitatus ¦ a. Legio Prætoriana. h. Leg: Marfch: Konigsmarki. ¦ b. Reginæ. i. Leg: Trib: Israel. ¦ c. Legio Upplandeca. k. Leg Trib: Engell. ¦ d. Samalandica. l. Leg: Praf: vigil: Boddkeri. ¦ e. Leg: Com: Ponti Delagardia. m. Leg: Trib: Bretlachi. ¦ f. Leg: Landgravy Hafrice. n. Leg: Trib: Ukskull. ¦ m. Leg: Marskalki Wittenbergij. O. Leg: Trib: Taube.

Na NE:

Peditatus ¦ p. Leg: Smalandica súb Trib. Irwinga. w. Leg: Bottnice Oxidentalis. ¦ q. Leg: Weftrogothica. x.Leg: Marfch: Konigsmarki. ¦ r. Leg: Smalandica Trib: Scheding. y. Leg: Gen: Wurtij. ¦ s. Heffingica Sub Trib: Oxenftiärna. z. Leg: Trib: Ferfen. ¦ t. Leg: Angermannica. . Dimache Trib: fabian Berends. ¦ u. Nericiana.

Na S:

1.Monast: Benedicti. 7. S. Agneta. 13. S. Andreas. 19. S. S. Trinitatis. 25. J. Simon Iud. ¦ 2. Tempel: S.Iacobi. 8. S. Hedwigis. 14. Colleg: Iefuitarúm. 20. Beate Virginis. 26. S Philippi Iacobi. ¦ 3. Corpus Christi. 9. Monast: Bernhardi. 15. Curia. 21. Stephani. 27. S. Valentin. ¦ 4. Curia. 10. S. Michael. 16. S. Francifci. 22. S. Marci. 28. Porta S. Floriani. ¦ 5. Templ: S. Chatarinæ. 11. S. Stanislay. 17. S. Anna. 23. S. Spiritus. 6. Templ: S. Laurentij. 12. S. Marlini. 18. Omniúm Santorúm. 24. S.. Florian

Miedzioryt czarno-biały

No: 16

No-16-4387-01309-38782-b No-16-4387-01309-38782-a

Oblężony Kraków.  Oblężenie Krakowa 8 października 1655 r. Rycina z numerem 16 zastąpiła plan miasta Krakowa w wydaniach po 1680 roku. Opisywana rycina pochodzi r wydania francuskiego: Caroli Gustavi Svecorum Gothorum et Vandalorum Regis Vita et Res Gestae, 1697. Znajdziemy ją też w wydaniu niemieckim z 1657 roku. Kolejność rycin nie jest jednakowa we wszystkich wydaniach i nie w każdym wydaniu znajdują się wszystkie ryciny.

Legenda: Na NW i na NE podzielona na dwie części i na S.
Kartusz: Na N tytułowy, zdobiony herbami: szwedzkim, wazów i polskim, zbroje, sztandary i włócznie
Ramka: Wałek z muszlami
Format: 285×555
Sygnatura: Na SE: E. I. Dahlbergh advir: ¦ delin. Na SE poza ramką: W. Swidde Sculp.

Nr katalogu CRP: No-16-4387-01309-38782

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj