12b. DELINEATIO ¦ Camporum et Silvarum…

12b. DELINEATIO ¦ Camporum et Silvarum propé oppi: ¦ dum Czarnova inter Opoxno et Przed ¦ bors ubi duo REGIS eorumq; exercitus sibi obviam ¦ facti primum prælio decertaturi videbantur Sue: ¦ cis in id aciem justruentibus; sed post leves aliquot ¦ Velitantiones Poloni subito terga verterunt relie: ¦ ti in Suecorum prædam 4000. ¦ jmpe-dimetorum ¦ plaustris. ¦ 6 Septemb. Ao. 1655.

Bitwa Jana Kazimierza z Karolem Gustawem pod Żarnowem i Opocznem 6 września 655 r

Miedzioryt czarno-biały

No: 12

No-12-3099-3-b No-12-3099-3-a

Bitwa Jana Kazimierza z Karolem Gustawem pod Żarnowem i Opocznem 6 września 655 r. Rycina nieco odmienna od kompozycji. Pierwszy i drugi plan ujęte perspektywicznie dalsze w formie rzutu z dokładnym opisem terenu. Miasteczko Żarnów bez infrastruktury obronnej rozłożone wokół kościoła gotyckiego. Zaznaczone wsie wzgórza lasy doliny rzeki bagna drogi groble itd. Opisy rysunku dotyczą także rozwoju późniejszej sytuacji batalistycznej np. las, do którego cofnęła się znaczna część wojsk polskich. Na pierwszym planie pejzaże szafarzem. Z lesistego wzgórza wojska szwedzkie sprowadzają w dół działa. Na płaszczyźnie położonej nieco wyżej szlak bojowy wojsk szwedzkich. Na SE płonący wieś. Na przedpolu armii walki wstępne (harcownicy). Po drugiej stronie drogi prowadzącej do Piotrkowa szyk armii polskiej. Na SW za bagnistą rzeką pagórek miejsce obserwacyjna króla polskiego. Na N obozowisko polskie zajęte później przez Szwedów. Na mapie „Czarnova” leży wyraźnie na linii Opoczno – Przedbórz. Rysunek pola i lasów pod miastem Czarnowa pomiędzy Opocznem i Przedborzem gdzie obaj królowie i ich wojska zaszły sobie drogę aby jak się wydawało stoczyć pierwszą bitwę lecz Polacy po lekkiej utarczce nagle ustąpili pozostawiając w rękach szwedzkich łupy 4000 wozów. 6 września 1655”

Legenda: Na NW kartusz w formie rozwiniętej roli podaje spis oddziałów szwedzkich jazdy i piechoty. Na NE kartusz oryginalny w formie wydłużone labry ozdo-
bione wawrzynem. Na N maska – skóra lwa; prze wycięte otwory zwisają cztery łapy.
Ramka: uformowana z liści wawrzynu z godłami królewskimi (lwy trzy tarcze)
Sygnatura: Na S SE w treści ponad ramką: Cochin sculpsit.
Format: 300×380

Nr katalogu CRP: No-12-3099-3

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj