1. Vera et exacta delinealio memorabilis…

1. Vera et exacta delinealio memorabilis istius Actus quo ¦ Sereniß et potentiß Princeps et Domina Dn:CHRISTINA Sue cor: Gothor: ¦ Wandalonimga REGINA imperium avitum fumma laúde viginti duonim ¦ annorum tempore geftum Sponte depofuit magnoque animo in Amitinúm ¦ Sum Principem Palatinum CAROLVM GUSTAVUM procurato psi prus ¦ hareditario in Regnum ire transtulit Upsalia die 6 Juni A:1654. ¦ Hactenus has tenuit fedes animofa LEANA Nunc LEO magnanimus sed loca ceba tenet.

Abdykacja Christiny.

Na NW:

A.Regina Chriftina B.Princeps Palatin; Carolus Gustavus.C.menfa, cui ¦ Simbola Regni fuere impofita. D. folium Reginæ argenteum E.Sella Regiæ ¦  Suæ Celsitudinis F.Supremis Palaty Regy Marefchallis et Senator Com: ¦ loh.Oxenftiarna. G.Ordin:Egu:Marefchallus Bare Ericus Flemming. ¦ H.Archiepife: Upfal: Doct: Loh:Lenaus, I.Conful: Halmenfis, KPlebis Rufticanæ ¦ Orator, et quidemhi quatuor Juum quisque ordinem ut primores reprefentantes. ¦ LAulæ Cancellarius NicTingel et Secretas Stat, Andr: Gildenklo, MEminentia ¦ Sanguinis etgeneris Splendore dignitates preftantes feminæ; ifque adsidentes ex Equestri¦ Ordine illi qui extra capita erant N.e Polonia all hac Comitia mißus Cantfilius. O.Hifpan ¦ Ablegatis Ant:Piementells.P. GallicuMinift: Rerid: Piquett

Na NS:

Lufitany Minifi:Rarid: Ant:de Sylva.R, Ex Equefte ordine illi qui capita fami: ¦ liar.conftituerunt.Clerus Comitialis. T.Urbim ad comitia deputali.U.Plebis ¦ Rufticæ ad comitia deputati W.Comites Guft: Oxenftierna et Gift Baneer fluxam ¦ ependentem à tergo Reginaæ veftem geftantes .X.Comites Tott, de Dona et Slippenbach ¦ milit:Pretoriani. Y. Comites Duglafus et Steenberg, ille Supremus Stabuli Reg. Præfectus ¦ hic Vicaruir eiusdem et Cubicullarius Regius. Senator R:Baro Scheringuis Rofenhane ¦  Inftrumenta Ceßionis a parte Reginae et reciproca Cautions aparte novi Regis ¦ legit, Ordinuma, nomine Regine valedicenti refpondit Succefforig tuis fidem, ¦ venerationem et obsequia omnium detulit.

Na S w centrum:

Cedant mortales quotquot prior extulit atas ¦ Laudibus ob largas munificasque manis ¦ Nil donis aquale Juis CHRISTINAdederunt ¦ Exuperas veteres exuperasque novos. ¦ Non auri cumulus non est argentea tanti ¦ Maßa nec Coum quas mare promit oper. ¦ QUÆ populos QUÆ Regna dedit ternasque CORONAS ¦ Summa dari in terris qua potuere dedit ¦ Joh: Bergenhielm.

Miedzioryt czarno-biały

No: 1

No-01-3091-b No-01-3091-a

Abdykacja Christiny. Kiedy Christina zdecydowała, że chce, aby jej pierwszy kuzyn Karol został następcą tronu, zgodziła się pozostać pod warunkiem, że rady nigdy więcej nie zażądają jej małżeństwa. W 1651 roku Christina straciła znaczną część swojej popularności po ścięciu Arnolda Johana Messeniusa wraz z jego 17-letnim synem, który oskarżył ją o poważne złe zachowanie i bycie Izabeli. Według nich „Christina doprowadzała wszystko do ruiny i nie dbała o nic oprócz sportu i przyjemności”. W 1653 założyła zakon Amaranten. Pierwszym rycerzem został Antonio Pimentel; wszyscy członkowie musieli obiecać, że nie żenią się (ponownie). W 1653 roku nakazała Vossiusowi (i Heinsiusowi) sporządzenie listy około 6000 książek i rękopisów, które miały być zapakowane i wysłane do Antwerpii. W lutym 1654 wyraźnie powiedziała Radzie o swoich planach abdykacji. Oxenstierna powiedziała jej, że za kilka miesięcy pożałuje swojej decyzji. W maju Riksdag omówił jej propozycje. Prosiła o 200 000 rikstalerów rocznie, ale zamiast tego otrzymała dominium.

Królowa Christina

Finansowo była zabezpieczona przez emeryturę i dochody z miasta Norrköping , wysp Gotlandii ,Olandia Osel i Poel , Wolgast i Neukloster w Meklemburgii oraz majątki na Pomorzu. Jej plan nawrócenia nie był jedynym powodem jej abdykacji, ponieważ rosło niezadowolenie z jej arbitralnych i marnotrawnych sposobów postępowania. W ciągu dziesięciu lat ona i Oxenstierna mianowały 17 hrabiów, 46 baronów i 428 pomniejszych szlachciców. Aby zapewnić tym nowym rówieśnikom odpowiednie apanaże, sprzedali lub zastawili majątek koronny o rocznym dochodzie 1 200 000 rikstalerów. W ciągu dziesięciu lat jej panowania liczba rodów szlacheckich wzrosła z 300 do około 600, nagradzając takich ludzi jak Lennart Torstenson, Du Rietz, Louis De Geer i Johan Palmstruch za ich wysiłki. Darowizny te odbywały się z takim pośpiechem, że nie zawsze były rejestrowane, a czasami ten sam kawałek ziemi był wręczany dwukrotnie. Krystyna abdykowała z tronu 6 czerwca 1654 na rzecz swojego kuzyna Karola Gustawa. Podczas ceremonii abdykacji na Zamku w Uppsali , Christina nosiła swoje regalia, które były ceremonialnie zdejmowane z niej jeden po drugim. Per Brahe , który miał zdjąć koronę, nie poruszyła się, więc musiała ją zdjąć. Ubrana w prostą białą suknię z tafty, drżącym głosem wygłosiła pożegnalną mowę, podziękowała wszystkim i zostawiła tron ubranemu na czarno Karolowi X Gustawowi. Per Brahe czuł, że „stała tam ładna jak anioł”. Karol Gustaw został koronowany tego samego dnia. Christina opuściła kraj w ciągu kilku dni.

Legenda: Na SE i na SW lista gości uroczystości Abdykacji królowej Szwecji, Krystyny.
Kartusz: Cztery kartusze tytułowe i dwa z listą nazwisk
Ornamentyka: Na S bogato zdobiony kartusz główny
Sygnatura: Na S poza ramką: Willem Swidde. sculp. Holmiæ
Format: 285×340

Nr katalogu CRP: No-01-3091

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)

Szukaj