Zatoka Gdańska, Bałtyk, Atlantyk

Tabula Geographica ¦ exhibens districtum inter Weichselmundam et pro-mon:¦torium Reesehöeft, una cum delineatione littorum vicinorum, ¦ nec non Classis Suediæ, qua sub ductu Exellentiss: Dn. ¦ Com. Caroli Gustaui Wrangelij

portus Dantiscanus, ¦ Sinus Bautzensis, vnà cum Oppido eiusdem nominis cingebatur A°,1655.

pod skalą:

Flante é Septentrione procella fosæ prope lit. A. aqua ad trium perticarum prosundi:¦tatem ; mari vero tranquillo arena iterum replentur. B. Portus nonus à Rege Uladislao ¦ iuuentes. C. Brenia arenosa, vbi tempore verno glacies è Sinu Bulzkano con:¦geritur, ita tamen vt nullum exinde portui damnum inferatur.

Dahlberg[h] (Dalberck) Count Erik Jönsson (1625-1703)

Lapointe D.

Puffendorf Samuel (Severinas de Monzambano) (1632-1694)

Riegel Christoph                                                                               Norymberga 1696

00399-36894-a-ico00399-36894-b-ico

 

Skala 1:50000; skala przybliżona, podz. liniowa: "Milliare Germanicorum commune sive 1800. perticæ".

Miedzioryt czarno-biały, mapa topograficzna.

De Rebus a Carolo Gustavo ... . Norimbergae 1696

Mapa pochodzi z dzieła S. Pufendorfa wydanego w Norymberdze przez Ch. Riegla. Dzieło to zawiera wiele rycin, kilka map opracowanych przez E. Dahlberga oraz opisów, będących nierzadko jedyną dokumentacją nieistniejących dziś obiektów. S. Puffendorf historyk i prawnik niemiecki pracował w Saksonii, studiował w Jenie i w Lipsku. Początkowo pracował jako nauczyciel u posła szwedzkiego w Danii, następnie w 1661 roku został

profesorem prawa w Heidelbergu. W Szwecji pojawił się po raz pierwszy w 1670 roku, od 1677 roku przebywał w Sztokholmie jako historiograf i dyplomata w służbie króla Szwedzkiego Karola Gustawa. W roku 1689 wrócił do Niemiec i osiadł w Berlinie jako kronikarz elektorów Brandenburskich. E. Dahlberg  piastował stanowisko inżyniera wojskowego w służbie Króla Szwedzkiego. Jego ryciny wykonane przez D. Lapointe zamieścił S. Pufendorf w swym dziele De Rebus a Carolo Gustavo.... Mapa Zatoki Gdańskiej wykonana w orientacji południowej. Na Bałtyku liczne wizerunki statków, w centrum mapy róża wiatrów. Na SE pod ramka inicjał: "N.S.",  ołówkiem: "Puffendorf / Dahlberg ¦ 1696", na SW w treści: "D. Lapointe Sculp.". Na odwrocie na SE ołówkiem: "1655 ¦ Dahlberg ¦ z Puffendorfa".

Znak wodny:  herb w koronie

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatury, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  ozdobna

Format:  r: 274x341, p: 277x347, a: 337x413

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00399-36894