ZACHODNIE GRANICE NIEMIEC FRONTIÈRES OCCIDENTALES DE…

ZACHODNIE GRANICE NIEMIEC FRONTIÈRES OCCIDENTALES DE L’ALLEMAGNE SZLEZWIG SLESVIG OBSZAR ZAGLEBIA SAARY TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE

Warszawa 1919

Zakład. Graficzny B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie

Skala 1:375000; podziałka liniowa, kilometrowa: „kilometres

Odbitka offsetowa, kolorowane granice stref plebiscytowych, mapa polityczno-historyczna

Mapa wydana przez Biuro Prac Kongresowych w Warszawie, drukowana w Zakładach Graficznych B. Wierzbicki i Ska., przed Kongresem Wiedeńskim, mapa opracowana w językach polskim i francuskim. Na N pod tytułami legenda: „ObjaŚnienie”, „Légende”, „Granice stopniowo następujących po sobie różnych stref poddanych plebiscytowi„, „Limites succesives des zones soumises au plébiscite„, „Granica południowa I-ej strefy (plebiscyt powszechny)„. „Limite sud de la 1-ere zone (Plébiscite global)„, „Granica południowa II-ej strefy (plebiscyt za pomocą głosowania)„, „Limite sud de la 2-ere zone (Plébiscite par communes)„, „Granica południowa III-ej strefy (plebiscyt za pomocą głosowania gmin)„, „Limite sud de la 3-ere zone (Plébiscite par communes)„. Na SW między ramkami: „wsch. dług. od Paryża”. Na SW arkusza: „Wyd. Biura Prac Kongresowych w Warszawie”, na SE arkusza: „Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie”.

Rzeźba:            kreski Lehmana     Osiedla:                   kółka

Hydrografia:     rzeki                      Komunikacja:           drogi, koleje, k. tel.

Odwzorowanie: ortograficzne         Siatka:                     geograficzna

Nazewnictwo:    mezoregiony, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla, szlaki komunikacyjne

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 30′

Ramka:            zwykła

Format:            r: 288×379, a: 998×699

Kolekcja:         Kazimierz Żmigrodzki

Nr katalogu CRP: 00097-04936