14. XIX ¦ DESCRITTIONE DEL REGNO…

14. XIX ¦ DESCRITTIONE DEL REGNO ¦ DELLA POLONIA. POLONIAE REGNVM.

14.	XIX ¦ DESCRITTIONE DEL REGNO ¦ DELLA POLONIA. POLONIAE REGNVM.
Wenecja 1598

Galignani Fratelli Gio Battista e Giorgio (XVI w.)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Porro Girolamo (XVI w.)

00393-36888-b 00393-36888-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogolnogeograficzna 

Geografia cioe descrittione universale della terra partita… Gio Ant. Magini… Vol. I-II. Venetia 1598 Apresso Gio Battista e Giorgio Galignani Fratelli.

Karta z wyżej wymienionego dzieła zawierajaca zmniejszona przeróbka mapy G. Mercatora zamieszczona w Geografii… C. Ptolemeusza opracowanej i wydanej przez Galignani Fratelli G. B. & G. w Wenecji. Do wydania tego rytował mapy wenecki wydawca i sztycharz G. Porro. Jakość tych map przewyzszała poprzednie wydania i wykorzystane były w wydaniach lacinskich 1596, 1608, 1617 oraz włoskich 1598, 1612 jak również w późniejszych wznowieniach edycji szesnastowiecznych. Na Bałtyku opis: „Venedicus sinus”, pod ramką tekst: „La Polonia è… …Consini della Polonia.”, „Qualità del paese”, „LA POLONIA, ò Polana, è vna… …onde è pri-uata„, na S ołówkiem: „1958, Ptolemaeus, geografia, Venetia”, na NW ołówkiem: „6”. Na odwrocie tekst: „DELLA SICILIA.  Ma vniuersalmente quest’ Isola… …nella descrittione dell’ Africa„, numer strony: „105„, na S pod tekstem wizerunek orła zaciskającego szpony na wężu.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura nieregularna
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła (litera G w rogach ramki)
Format: r: 126×174, p: 142×184, a: 296×205

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00393-36888

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)