Świat, Europa i Sarmacja Europejska

[EUROPA ŚRODKOWA - SARMACJA]

Holbein Hans (1497-1543)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Trechsel Caspar

Trechsel Melchior                                                                              Wiedeń 1535

00115-04954-a-ico00115-04954-b-ico

tytuł na odwrocie:

EVROPAE ¦ tabula octaua continent ¦ Sarmatiam Europæ, et Tauricam ¦

Chersonesum

                                                       Wien 1535

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII ¦ PTOLEMÆI ¦ ALEXAN:¦DRINI ¦ Geographicæ Enarrationis, ¦ Libri Octo. ¦ EX BILIBALDI PIRCKE-¦ymheri tralatione... a Michaèle Villanouano secundo recogniti... ¦ Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta ¦ M.D.XLI. kolofon: Excudebat ¦ Caspar Trechsel ¦ Viennae ¦ M.DXLI.

Mapa pochodzi z liońskiego wydania Geografii...Ptolemeusza, opracowanego przez braci C. i M.Trechsel. Rzadkie wydanie palone z polecenia Kalwina. Autorem ornamentacji drzeworytniczej na odwrocie jest prawdopodobnie H. Holbein. Mapa "ósma" - Sarmacya. Znane są również wydania z lat 1525 i 159. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: "Hic [dom]inatur ¦ bath et mag[nu]¦m Imp[er]atore ¦ cham princeps ¦ (marnne) de ca¦sana.". Na E poza ramką teksty: "·20· para· hins ho· 19", "·19· hins ho· 18·", "·18· para· 17·", "·17· para· 16·", "16· par 10", "15·",  Na W poza ramką: "Milliar. 32½". Na odwrocie teksty w ramkach: na W: "De Polonia.", "De Liuonia.", "De Moscouia.", numer strony: "8", na SE ołówkiem / długopisem: "Ptolemeusz ¦ Sarmatia ¦ Europa", na W: "Judogo Hondiusz"

Znak wodny:  winne grono

Rzeźba:   kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:  trapezoidalna

Format:  r: 341/463xh=288,  a: 395x538

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00115-04954