Świat, Europa i Sarmacja Europejska

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Malombra Gio. (XVI w.)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Ziletti Giordano (XVI w.)Wenecja 1574

00383-36878-a-ico00383-36878-b-ico

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La ¦ Geografia ¦ di Clavdio Tolomeo ¦ Alessandrino, ¦ già tradotta di Greco in Italiano da M. Giero. Rvscelli: ¦ [et] hora ¦ in questa nuova editione da M. Gio. Malombrada ¦ ricoretta... In Venetia, Appresso Giordano Ziletti... MDLXXIIII. In Venetia 1574 G.Ziletti.

Mapy zamieszczone w tym wydaniu Geografii... Ptolemeusza odbito z tych samych płyt, co mapy z wydania z 1561 roku. Wydanie to zostało poprawione przez G. Malombra i opublikowane przez G. Ziletti. W tej wersji umieszczona została jako siedemnasta "nowa" mapa, W rogach : "G". Na odwrocie tekst, na E:"POLONIA, ¦ ET VNGHERIA. ¦ DECIMASETTIMA TAVOLA NVOVA D'EVRO. ¦ DELLA... ...L'altre", "17  R", na W: "POLONIA, ET VNGHERIA. ¦ L'altre... ...la Liuonia, etc.". Na odwrocie na SE: "Ptolemeusz 1561", na NE: "M brak".

Rzeźba:  kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1 ° opisane graficznie między ramkami co 10'.

Ramka:  zwykła

Format:  r: 179x243, p: 190x265, a: 225x324

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00383-36878