Świat, Europa i Sarmacja Europejska

EUR: VIII. TAB:

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Kolonia 1578

00317-11503-a-ico00317-11503-b-ico

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

TABULAE GE¦OGRAPHICAE ¦ Cl: Ptolemei ad ¦ mentem auctoris ¦ restitutae [et] ¦ emendate ¦ Per Gerardum Mercatorem ¦ Illustriss: Ducis Cliuie [et]c: ¦ Cosmographu[m] kolofon: Coloniae Agrippinae ¦ Typis Godefridi Kempensis. ¦ Anno Virginei Parvs. ¦ M.D.LXXVIII.

Mapa pochodzi ze zbioru map Ptolemeusza opracowanego przez G. Mercatora i wydanego po raz pierwszy w Kolonii w 1478 roku. Było to wydanie Geografii... bez tekstu . Drugie wydanie ukazało się w Düsseldorfie, opracowane przez syna Gerarda - Rumoldusa Mercatora w 1584. Było ono opatrzone tekstem Geografii... . Następne wydania ukazały się w 1602 (Düsseldorf), 1605(Frankfurt, J. Hondiusz), 1618 (Lejda), 1624 (Amsterdam, Frankfurt), 1695, 1698, 1704 (Frankfurt), 1730 (Amsterdam).Na NW kartusz z napisem: "Medius meridianus 57, reliqui descripti ¦ sunt ex ratione parallelorum 50 et 58". Na NE wizerunek osady tatarskiej. Na odwrocie tekst: "EVROPAE TABVLA· VIII. ¦ Continent Sarmatiam Europæ & Tauricam Cher. ¦ Sonesum. ¦ Civitates...".

Znak wodny:  tiara i orzeł dwugłowy.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa, kółka.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1° i 10'.

Ramka:  zwykła, ozdobna na rogach

Format:  r: 339x428, p: 347x433, a: 390x524

Kolekcja:  Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: Fax00317-11503